24
1RABbindir yeryüzü ve içindeki her şey, 2 Dünya ve üzerinde yaşayanlar; 2Çünkü Odur denizler üzerinde onu kuran, 2 Sular üzerinde durduran. 3RABbin dağına kim çıkabilir, 2 Kutsal yerinde kim durabilir? 4Elleri pak, yüreği temiz olan, 2 Gönlünü putlara kaptırmayan, 2 Yalan yere ant içmeyen. 5RAB kutsar böylesini, 2 Kurtarıcısı Tanrı aklar. 6Ona yönelenler, 2 Yakupun Tanrısının yüzünü arayanlar 2 İşte böyledir. |iSela 7Kaldırın başınızı, ey kapılar! 2 Açılın, ey eski kapılar! 2 Yüce Kral girsin içeri! 8Kimdir bu Yüce Kral? 2 O RABdir, güçlü ve yiğit, 2 Savaşta yiğit olan RAB. 9Kaldırın başınızı, ey kapılar! 2 Açılın, ey eski kapılar! 2 Yüce Kral girsin içeri! 10Kimdir bu Yüce Kral? 2 Her Şeye Egemen 2 RAB'dir bu Yüce Kral! |iSela