22
1Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? 2 Niçin bana yardım etmekten, 2 Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? 2Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun, 2 Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana. 3Oysa sen kutsalsın, 2 İsrailin övgüleri üzerine taht kuran sensin. 4Sana güvendiler atalarımız, 2 Sana dayandılar, onları kurtardın. 5Sana yakarıp kurtuldular, 2 Sana güvendiler, aldanmadılar. 6Ama ben insan değil, toprak kurduyum, 2 İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. 7Beni gören herkes alay ediyor, 2 Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, 8‹‹Sırtını RABbe dayadı, kurtarsın bakalım onu, 2 Madem onu seviyor, yardım etsin!›› 9Oysa beni ana rahminden çıkaran, 2 Ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. 10Doğuşumdan beri sana teslim edildim, 2 Ana rahminden beri Tanrım sensin. 11Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda, 2 Yardım edecek kimse yok. 12Boğalar kuşatıyor beni, 2 Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi. 13Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi 2 Ağızlarını açıyorlar bana. 14Su gibi dökülüyorum, 2 Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; 2 Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. 15Gücüm çömlek parçası gibi kurudu, 2 Dilim damağıma yapışıyor; 2 Beni ölüm toprağına yatırdın. 16Köpekler kuşatıyor beni, 2 Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, 2 Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar. 17Bütün kemiklerimi sayar oldum, 2 Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar. 18Giysilerimi aralarında paylaşıyor, 2 Elbisem için kura çekiyorlar. 19Ama sen, ya RAB, uzak durma; 2 Ey gücüm benim, yardımıma koş! 20Canımı kılıçtan, 2 Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar! 21Kurtar beni aslanın ağzından, 2 Yaban öküzlerinin boynuzundan. 2 Yanıt ver bana! 22Adını kardeşlerime duyurayım, 2 Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım: 23Ey sizler, RABden korkanlar, Ona övgüler sunun! 2 Ey Yakup soyu, Onu yüceltin! 2 Ey İsrail soyu, Ona saygı gösterin! 24Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, 2 Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; 2 Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. 25Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta, 2 Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı. 26Yoksullar yiyip doyacak, 2 RABbe yönelenler Ona övgü sunacak. 2 Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin! 27Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp RABbe dönecek, 2 Ulusların bütün soyları Onun önünde yere kapanacak. 28Çünkü egemenlik RABbindir, 2 Ulusları O yönetir. 29Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak 2 Ve Onun önünde yere kapanacak, 2 Toprağa gidenler, 2 Ölümlerine engel olamayanlar, 2 Eğilecekler Onun önünde. 30Gelecek kuşaklar Ona kulluk edecek, 2 Rab yeni kuşaklara anlatılacak. 31O'nun kurtarışını, 2 ‹‹Rab yaptı bunları›› diyerek, 2 Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.