21
1Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. 2 Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! 2Gönlünün istediğini verdin, 2 Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. |iSela 3Onu güzel armağanlarla karşıladın, 2 Başına saf altından taç koydun. 4Senden yaşam istedi, verdin ona: 2 Uzun, sonsuz bir ömür. 5Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, 2 Onu görkem ve büyüklükle donattın. 6Üzerine sürekli bereket yağdırdın, 2 Varlığınla onu sevince boğdun. 7Çünkü kral RABbe güvenir, 2 Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz. 8Elin bütün düşmanlarına erişecek, 2 Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak. 9Öfkelendiğin an, ya RAB, 2 Kızgın fırına döndüreceksin onları; 2 Gazapla yutacak, 2 Ateşle tüketeceksin. 10Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden, 2 Soylarını insanlar arasından. 11Düzenler kursalar sana, 2 Aldatmaya çalışsalar, 2 Yine de başarılı olamazlar. 12Çünkü sırtlarını döndüreceksin, 2 Yayını yüzlerine doğru gerince. 13Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! 2 Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.