128
1Ne mutlu RABden korkana, 2 Onun yolunda yürüyene! 2Emeğinin ürününü yiyeceksin, 2 Mutlu ve başarılı olacaksın. 3Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; 2 Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde. 4İşte RABden korkan kişi 2 Böyle kutsanacak. 5RAB seni Siyondan kutsasın! 2 Yeruşalimin gönencini göresin, 2 Bütün yaşamın boyunca! 6Çocuklarının çocuklarını göresin! İsrail'e esenlik olsun!