127
1Evi RAB yapmazsa, 2 Yapıcılar boşuna didinir. 2 Kenti RAB korumazsa, 2 Bekçi boşuna bekler. 2Boşuna erken kalkıp 2 Geç yatıyorsunuz. 2 Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, 2 RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. 3Çocuklar RABbin verdiği bir armağandır, 2 Rahmin ürünü bir ödüldür. 4Yiğidin elinde nasılsa oklar, 2 Öyledir gençlikte doğan çocuklar. 5Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana! 2 Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken 2 Utanç duymayacaklar. kapısında yapılırdı.