120
1Sıkıntıya düşünce RABbe seslendim; 2 Yanıtladı beni. 2Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, 2 Aldatıcı dillerden! için Yeruşalime çıkarken söylenen ezgi. 3Ey aldatıcı dil, 2 RAB ne verecek sana, 2 Daha ne verecek? 4Yiğidin sivri oklarıyla 2 Retem çalısından alevli korlar! 5Vay bana, Meşekte garip kaldım sanki, 2 Kedar çadırları arasında oturdum. 6Fazla kaldım 2 Barıştan nefret edenler arasında. 7Ben barış yanlısıyım, 2 Ama söze başladığımda, 2 Onlar savaşa kalkıyor!