119
1Ne mutlu yolları temiz olanlara, 2 RABbin yasasına göre yaşayanlara! 119. Mezmur akrostiş biçimde yazılmış bir şiirdir. 2Ne mutlu Onun öğütlerine uyanlara, 2 Bütün yüreğiyle Ona yönelenlere! 3Hiç haksızlık etmezler, 2 Onun yolunda yürürler. 4Koyduğun koşullara 2 Dikkatle uyulmasını buyurdun. 5Keşke kararlı olsam 2 Senin kurallarına uymakta! 6Hiç utanmayacağım, 2 Bütün buyruklarını izledikçe. 7Şükredeceğim sana temiz yürekle, 2 Adil hükümlerini öğrendikçe. 8Kurallarını yerine getireceğim, 2 Bırakma beni hiçbir zaman! 9Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? 2 Senin sözünü tutmakla. 10Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, 2 İzin verme buyruklarından sapmama! 11Aklımdan çıkarmam sözünü, 2 Sana karşı günah işlememek için. 12Övgüler olsun sana, ya RAB, 2 Bana kurallarını öğret. 13Ağzından çıkan bütün hükümleri 2 Dudaklarımla yineliyorum. 14Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, 2 Sanki benim oluyor bütün hazineler. 15Koşullarını derin derin düşünüyorum, 2 Yollarını izlerken. 16Zevk alıyorum kurallarından, 2 Sözünü unutmayacağım. 17Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım, 2 Sözüne uyayım. 18Gözlerimi aç, 2 Yasandaki harikaları göreyim. 19Garibim bu dünyada, 2 Buyruklarını benden gizleme! 20İçim tükeniyor, 2 Her an hükümlerini özlemekten. 21Buyruklarından sapan 2 Lanetli küstahları azarlarsın. 22Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri, 2 Çünkü öğütlerini tutuyorum. 23Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, 2 Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. 24Öğütlerin benim zevkimdir, 2 Bana akıl verirler. 25Toza toprağa serildim, 2 Sözün uyarınca yaşam ver bana. 26Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın; 2 Kurallarını öğret bana! 27Koşullarını anlamamı sağla ki, 2 Harikalarının üzerinde düşüneyim. 28İçim eriyor kederden, 2 Sözün uyarınca güçlendir beni! 29Yalan yoldan uzaklaştır, 2 Yasan uyarınca lütfet bana. 30Ben sadakat yolunu seçtim, 2 Hükümlerini uygun gördüm. 31Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB, 2 Utandırma beni! 32İçime huzur verdiğin için 2 Buyrukların doğrultusunda koşacağım. 33Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB, 2 Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim. 34Anlamamı sağla, yasana uyayım, 2 Bütün yüreğimle onu yerine getireyim. 35Buyrukların doğrultusunda yol göster bana, 2 Çünkü yolundan zevk alırım. 36Yüreğimi haksız kazanca değil, 2 Kendi öğütlerine yönelt. 37Gözlerimi boş şeylerden çevir, 2 Beni kendi yolunda yaşat. 38Senden korkulması için 2 Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir. 39Korktuğum hakaretten uzak tut beni, 2 Çünkü senin ilkelerin iyidir. 40Çok özlüyorum senin koşullarını! 2 Beni doğruluğunun içinde yaşat! 41Bana sevgini göster, ya RAB, 2 Sözün uyarınca kurtar beni! 42O zaman beni aşağılayanlara 2 Gereken yanıtı verebilirim, 2 Çünkü senin sözüne güvenirim. 43Gerçeğini ağzımdan düşürme, 2 Çünkü senin hükümlerine umut bağladım. 44Yasana sürekli, 2 Sonsuza dek uyacağım. 45Özgürce yürüyeceğim, 2 Çünkü senin koşullarına yöneldim ben. 46Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek, 2 Utanç duymayacağım. 47Senin buyruklarından zevk alıyor, 2 Onları seviyorum. 48Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına, 2 Derin derin düşünüyorum kurallarını. 49Kuluna verdiğin sözü anımsa, 2 Bununla umut verdin bana. 50Acı çektiğimde beni avutan budur, 2 Sözün bana yaşam verir. 51Çok eğlendiler küstahlar benimle, 2 Yine de yasandan şaşmadım. 52Geçmişte verdiğin hükümleri anımsayınca, 2 Avundum, ya RAB. 53Çileden çıkıyorum, 2 Yasanı terk eden kötüler yüzünden. 54Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, 2 Konuk olduğum bu dünyada. 55Gece adını anarım, ya RAB, 2 Yasana uyarım. 56Tek yaptığım, 2 Senin koşullarına uymak. 57Benim payıma düşen sensin, ya RAB, 2 Sözlerini yerine getireceğim, dedim. 58Bütün yüreğimle sana yakardım. 2 Lütfet bana, sözün uyarınca. 59Tuttuğum yolları düşündüm, 2 Senin öğütlerine göre adım attım. 60Buyruklarına uymak için 2 Elimi çabuk tuttum, oyalanmadım. 61Kötülerin ipleri beni sardı, 2 Yasanı unutmadım. 62Doğru hükümlerin için 2 Gece yarısı kalkıp sana şükrederim. 63Dostuyum bütün senden korkanların, 2 Koşullarına uyanların. 64Yeryüzü sevginle dolu, ya RAB, 2 Kurallarını öğret bana! 65Ya RAB, iyilik ettin kuluna, 2 Sözünü tuttun. 66Bana sağduyu ve bilgi ver, 2 Çünkü inanıyorum buyruklarına. 67Acı çekmeden önce yoldan sapardım, 2 Ama şimdi sözüne uyuyorum. 68Sen iyisin, iyilik edersin; 2 Bana kurallarını öğret. 69Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, 2 Ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım. 70Onların yüreği yağ bağladı, 2 Bense zevk alırım yasandan. 71İyi oldu acı çekmem; 2 Çünkü kurallarını öğreniyorum. 72Ağzından çıkan yasa benim için 2 Binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. 73Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi. 2 Anlamamı sağla ki buyruklarını öğreneyim. 74Senden korkanlar beni görünce sevinsin, 2 Çünkü senin sözüne umut bağladım. 75Biliyorum, ya RAB, hükümlerin adildir; 2 Bana acı çektirirken bile sadıksın. 76Ben kuluna verdiğin söz uyarınca, 2 Sevgin beni avutsun. 77Sevecenlik göster bana, yaşayayım, 2 Çünkü yasandan zevk alıyorum. 78Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için. 2 Bense senin koşullarını düşünüyorum. 79Bana dönsün senden korkanlar, 2 Öğütlerini bilenler. 80Yüreğim kusursuz uysun kurallarına, 2 Öyle ki, utanç duymayayım. 81İçim tükeniyor senin kurtarışını özlerken, 2 Senin sözüne umut bağladım ben. 82Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten, 2 ‹‹Ne zaman avutacaksın beni?›› diye soruyorum. 83Dumandan kararmış tuluma döndüm, 2 Yine de unutmuyorum kurallarını. 84Daha ne kadar bekleyecek kulun? 2 Ne zaman yargılayacaksın bana zulmedenleri? 85Çukur kazdılar benim için 2 Yasana uymayan küstahlar. 86Bütün buyrukların güvenilirdir; 2 Haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana! 87Nerdeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, 2 Ama ben senin koşullarından ayrılmadım. 88Koru canımı sevgin uyarınca, 2 Tutayım ağzından çıkan öğütleri. 89Ya RAB, sözün 2 Göklerde sonsuza dek duruyor. 90Sadakatin kuşaklar boyu sürüyor, 2 Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor. 91Bugün hükümlerin uyarınca ayakta duran her şey 2 Sana kulluk ediyor. 92Eğer yasan zevk kaynağım olmasaydı, 2 Çektiğim acılardan yok olurdum. 93Koşullarını asla unutmayacağım, 2 Çünkü onlarla bana yaşam verdin. 94Kurtar beni, çünkü seninim, 2 Senin koşullarına yöneldim. 95Kötüler beni yok etmeyi beklerken, 2 Ben senin öğütlerini inceliyorum. 96Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm, 2 Ama senin buyruğun sınır tanımaz. 97Ne kadar severim yasanı! 2 Bütün gün düşünürüm onun üzerinde. 98Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar, 2 Çünkü her zaman aklımdadır onlar. 99Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, 2 Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. 100Yaşlılardan daha bilgeyim, 2 Çünkü senin koşullarına uyuyorum. 101Sakınırım her kötü yoldan, 2 Senin sözünü tutmak için. 102Ayrılmam hükümlerinden, 2 Çünkü bana sen öğrettin. 103Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma, 2 Baldan tatlı geliyor ağzıma! 104Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum, 2 Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan. 105Sözün adımlarım için çıra, 2 Yolum için ışıktır. 106Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim, 2 Andımı tutacağım. 107Çok sıkıntı çektim, ya RAB; 2 Koru hayatımı sözün uyarınca. 108Ağzımdan çıkan içten övgüleri 2 Kabul et, ya RAB, 2 Bana hükümlerini öğret. 109Hayatım her an tehlikede, 2 Yine de unutmam yasanı. 110Kötüler tuzak kurdu bana, 2 Yine de sapmadım senin koşullarından. 111Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır, 2 Yüreğimin sevincidir onlar. 112Kararlıyım 2 Sonuna kadar senin kurallarına uymaya. 113Döneklerden tiksinir, 2 Senin yasanı severim. 114Sığınağım ve kalkanım sensin, 2 Senin sözüne umut bağlarım. 115Ey kötüler, benden uzak durun, 2 Tanrımın buyruklarını yerine getireyim. 116Sözün uyarınca destek ol bana, yaşam bulayım; 2 Umudumu boşa çıkarma! 117Sıkı tut beni, kurtulayım, 2 Her zaman kurallarını dikkate alayım. 118Kurallarından sapan herkesi reddedersin, 2 Çünkü onların hileleri boştur. 119Dünyadaki kötüleri cüruf gibi atarsın, 2 Bu yüzden severim senin öğütlerini. 120Bedenim ürperiyor dehşetinden, 2 Korkuyorum hükümlerinden. 121Adil ve doğru olanı yaptım, 2 Gaddarların eline bırakma beni! 122Güven altına al kulunun mutluluğunu, 2 Baskı yapmasın bana küstahlar. 123Gözümün feri sönüyor, 2 Beni kurtarmanı, 2 Adil sözünü yerine getirmeni beklemekten. 124Kuluna sevgin uyarınca davran, 2 Bana kurallarını öğret. 125Ben senin kulunum, bana akıl ver ki, 2 Öğütlerini anlayabileyim. 126Ya RAB, harekete geçmenin zamanıdır, 2 Yasanı çiğniyorlar. 127Bu yüzden senin buyruklarını, 2 Altından, saf altından daha çok seviyorum; 128Koyduğun koşulların hepsini doğru buluyorum, 2 Her yanlış yoldan tiksiniyorum. 129Harika öğütlerin var, 2 Bu yüzden onlara candan uyuyorum. 130Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, 2 Saf insanlara akıl verir. 131Ağzım açık, soluk soluğayım, 2 Çünkü buyruklarını özlüyorum. 132Bana lütufla bak, 2 Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi. 133Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca, 2 Hiçbir suç bana egemen olmasın. 134Kurtar beni insan baskısından, 2 Koşullarına uyabileyim. 135Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine, 2 Kurallarını öğret bana. 136Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden, 2 Çünkü uymuyorlar yasana. 137Sen adilsin, ya RAB, 2 Hükümlerin doğrudur. 138Buyurduğun öğütler doğru 2 Ve tam güvenilirdir. 139Gayretim beni tüketti, 2 Çünkü düşmanlarım unuttu senin sözlerini. 140Sözün çok güvenilirdir, 2 Kulun onu sever. 141Önemsiz ve horlanan biriyim ben, 2 Ama koşullarını unutmuyorum. 142Adaletin sonsuza dek doğrudur, 2 Yasan gerçektir. 143Sıkıntıya, darlığa düştüm, 2 Ama buyrukların benim zevkimdir. 144Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; 2 Bana akıl ver ki, yaşayayım. 145Bütün yüreğimle haykırıyorum, 2 Yanıtla beni, ya RAB! 2 Senin kurallarına uyacağım. 146Sana sesleniyorum, 2 Kurtar beni, 2 Öğütlerine uyayım. 147Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim, 2 Senin sözüne umut bağladım. 148Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye, 2 Gece boyunca uyku girmiyor gözüme. 149Sevgin uyarınca sesime kulak ver, 2 Hükümlerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana! 150Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar, 2 Yasandan uzaklaşıyorlar. 151Oysa sen yakınsın, ya RAB, 2 Bütün buyrukların gerçektir. 152Çoktan beri anladım 2 Öğütlerini sonsuza dek verdiğini. 153Çektiğim sıkıntıyı gör, kurtar beni, 2 Çünkü yasanı unutmadım. 154Davamı savun, özgür kıl beni, 2 Sözün uyarınca koru canımı. 155Kurtuluş kötülerden uzaktır, 2 Çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar. 156Çok sevecensin, ya RAB, 2 Hükümlerin uyarınca koru canımı. 157Bana zulmedenler, düşmanlarım çok, 2 Yine de sapmadım senin öğütlerinden. 158Tiksinerek bakıyorum hainlere, 2 Çünkü uymuyorlar senin sözüne. 159Bak, ne kadar seviyorum koşullarını, 2 Sevgin uyarınca, ya RAB, koru canımı. 160Sözlerinin temeli gerçektir, 2 Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir. 161Yok yere zulmediyor bana önderler, 2 Oysa yüreğim senin sözünle titrer. 162Ganimet bulan biri gibi 2 Verdiğin sözlerde sevinç bulurum. 163Tiksinir, iğrenirim yalandan, 2 Ama senin yasanı severim. 164Doğru hükümlerin için 2 Seni günde yedi kez överim. 165Yasanı sevenler büyük esenlik bulur, 2 Hiçbir şey sendeletmez onları. 166Ya RAB, kurtarışına umut bağlar, 2 Buyruklarını yerine getiririm. 167Öğütlerine candan uyar, 2 Onları çok severim. 168Öğütlerini, koşullarını uygularım, 2 Çünkü bütün davranışlarımı görürsün sen. 169Feryadım sana erişsin, ya RAB, 2 Sözün uyarınca akıl ver bana! 170Yalvarışım sana ulaşsın; 2 Verdiğin söz uyarınca kurtar beni! 171Dudaklarımdan övgüler aksın, 2 Çünkü bana kurallarını öğretiyorsun. 172Dilimde sözün ezgilere dönüşsün, 2 Çünkü bütün buyrukların doğrudur. 173Elin bana yardıma hazır olsun, 2 Çünkü senin koşullarını seçtim ben. 174Kurtarışını özlüyorum, ya RAB, 2 Yasan zevk kaynağımdır. 175Beni yaşat ki, sana övgüler sunayım, 2 Hükümlerin bana yardımcı olsun. 176Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum; 2 Kulunu ara, 2 Çünkü buyruklarını unutmadım ben.