115
1Bizi değil, ya RAB, bizi değil, 2 Sevgin ve sadakatin uğruna, 2 Kendi adını yücelt! 2Niçin uluslar: 2 ‹‹Hani, nerede onların Tanrısı?›› desin. 3Bizim Tanrımız göklerdedir, 2 Ne isterse yapar. 4Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış, 2 İnsan elinin eseridir. 5Ağızları var, konuşmazlar, 2 Gözleri var, görmezler, 6Kulakları var, duymazlar, 2 Burunları var, koku almazlar, 7Elleri var, hissetmezler, 2 Ayakları var, yürümezler, 2 Boğazlarından ses çıkmaz. 8Onları yapan, onlara güvenen herkes 2 Onlar gibi olacak! 9Ey İsrail halkı, RABbe güven, 2 Odur yardımcınız ve kalkanınız! 10Ey Harun soyu, RABbe güven, 2 Odur yardımcınız ve kalkanınız! 11Ey RABden korkanlar, RABbe güvenin, 2 Odur yardımcınız ve kalkanınız! 12RAB bizi anımsayıp kutsayacak, 2 İsrail halkını, 2 Harun soyunu kutsayacak. 13Küçük, büyük, 2 Kendisinden korkan herkesi kutsayacak. 14RAB sizi, 2 Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın! 15Yeri göğü yaratan RAB 2 Sizleri kutsasın. 16Göklerin öteleri RABbindir, 2 Ama yeryüzünü insanlara vermiştir. 17Ölüler, sessizlik diyarına inenler, 2 RABbe övgüler sunmaz; 18Biziz RAB'bi öven, 2 Şimdiden sonsuza dek. RAB'be övgüler sunun!