29
1Defalarca azarlandığı halde dikbaşlılık eden, 2 Ansızın yıkıma uğrayacak, çare yok. 2Doğru kişiler çoğalınca halk sevinir, 2 Kötü kişi hükümdar olunca halk inler. 3Bilgeliği seven babasını sevindirir, 2 Fahişelerle dostluk eden malını yitirir. 4Adaletle yöneten kral ülkesini ayakta tutar, 2 Ağır vergiler koyansa çökertir. 5Başkasını pohpohlayan kişi, 2 Ona tuzak kurar. 6Kötünün başkaldırısı kendine tuzak olur, 2 Doğru kişiyse ezgi söyler ve sevinir. 7Doğru kişi yoksulların hakkını verir, 2 Kötü kişi hak hukuk nedir bilmez. 8Alaycı kişiler kentleri bile karıştırır, 2 Bilgelerse öfkeyi yatıştırır. 9Bilge kişiyle davası olan ahmak 2 Kızar, alay eder ve rahat vermez. 10Kana susamışlar dürüst kişiden nefret eder, 2 Doğrularsa onun canını korur. 11Akılsız hep patlamaya hazırdır, 2 Bilgeyse öfkesini dizginler. 12Hükümdar yalana kulak verirse, 2 Bütün görevlileri de kötü olur. 13Zorbayla yoksulun ortak bir noktası var: 2 İkisinin de gözünü açan RABdir. 14Yoksulları adaletle yöneten kralın 2 Tahtı hep güvenlikte olur. 15Değnekle terbiye bilgelik kazandırır, 2 Kendi haline bırakılan çocuksa annesini utandırır. 16Kötüler çoğalınca başkaldırı da çoğalır, 2 Ama doğrular onların düşüşünü görecektir. 17Oğlunu terbiye et, o da sana huzur verecek 2 Ve gönlünü hoşnut edecektir. 18Tanrısal esinden yoksun olan halk 2 Sınır tanımaz olur. 2 Ne mutlu Kutsal Yasayı yerine getirene! 19Köle salt sözle terbiye edilemez, 2 Çünkü anlasa da kulak asmaz. 20Sözünü tartmadan konuşan birini tanıyor musun? 2 Akılsızın durumu bile onunkinden daha umut vericidir. 21Çocukluğundan beri kölesini şımartan, 2 Sonunda cezasını çeker. 22Öfkeli kişi çekişme yaratır, 2 Huysuz kişinin başkaldırısı eksik olmaz. 23Kibir insanı küçük düşürür, 2 Alçakgönüllülükse onur kazandırır. 24Hırsızla ortak olanın düşmanı kendisidir, 2 Mahkemede yemin etse de bildiğini söylemez. 25İnsandan korkmak tuzaktır, 2 Ama RABbe güvenen güvenlikte olur. 26Hükümdarın gözüne girmek isteyen çoktur, 2 Ama RABdir insana adalet sağlayan. 27Doğrular haksızlardan iğrenir, 2 Kötüler de dürüst yaşayanlardan.