28
1Kötü kişi kendisini kovalayan olmasa bile kaçar, 2 Doğrularsa genç aslan gibi yüreklidir. 2Ayaklanan ülke çok başlı olur, 2 Ama akıllı, bilgili kişi düzeni sağlar. 3Yoksulu ezen yoksul, 2 Ürünü harap eden sağanak yağmur gibidir. 4Yasayı terk eden kötüyü över, 2 Yerine getirense kötüye karşı çıkar. 5Kötüler adaletten anlamaz, 2 RABbe yönelenlerse her yönüyle anlar. 6Dürüst bir yoksul olmak, 2 Yolsuzlukla zengin olmaktan yeğdir. 7Kutsal Yasayı yerine getiren çocuk akıllıdır, 2 Oburlarla arkadaşlık edense babasını utandırır. 8Faiz ve tefecilikle malına mal katan kişi, 2 Bunu yoksullara acıyan için biriktirir. 9Yasaya kulağını tıkayanın 2 Duası da iğrençtir. 10Dürüst kişileri kötü yola saptıran 2 Kendi kazdığı çukura düşer. 2 İyiliği, özü sözü bir olanlar miras alacak. 11Zengin kendini bilge sanır, 2 Ama akıllı yoksul onun içini okur. 12Doğruların zaferi coşkuyla kutlanır, 2 Ama kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar. 13Günahlarını gizleyen başarılı olmaz, 2 İtiraf edip bırakansa merhamet bulur. 14Günahtan çekinen ne mutludur! 2 İnatçılık edense belaya düşer. 15Yoksul halkı yöneten kötü kişi 2 Kükreyen aslan, saldırgan ayı gibidir. 16Gaddar önderin aklı kıttır; 2 Haksız kazançtan nefret edense uzun ömürlü olur. 17Adam öldürmekten vicdan azabı çeken, mezara dek kaçacaktır; 2 Kimse ona yardım etmesin. 18Alnı ak yaşayan kurtulur, 2 Yolsuzluk yapan ansızın yıkıma uğrar. 19Toprağını işleyenin ekmeği bol olur, 2 Hayal peşinde koşansa yoksulluğa doyar. 20Güvenilir kişi bolluğa erer, 2 Zengin olmaya can atansa beladan kurtulamaz. 21Hatır gözetmek iyi değildir, 2 Çünkü insan bir lokma ekmek için bile suç işler. 22Cimri servet peşinde koşar, 2 Yoksulluğa uğrayacağını düşünmez. 23Başkasını azarlayan sonunda 2 Pohpohlayandan daha çok beğeni kazanır. 24Annesini ya da babasını soymayı günah saymayan, 2 Haydutla birdir. 25Açgözlü kavga çıkarır, 2 RABbe güvenense bolluk içinde yaşar. 26Kendine güvenen akılsızdır, 2 Bilgece davranan güvenlikte olur. 27Yoksula verenin eksiği olmaz, 2 Yoksulu görmezden gelense bir sürü lanete uğrar. 28Kötüler egemen olunca insan kaçacak yer arar, 2 Ama kötüler yok olunca doğrular çoğalır.