22
1İyi ad büyük servetten, 2 Saygınlık gümüş ve altından yeğdir. 2Zenginle yoksulun ortak yönü şu: 2 Her ikisini de RAB yarattı. 3İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, 2 Bönse öne atılır ve zarar görür. 4Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, 2 Zenginlik, onur ve yaşamdır. 5Kötünün yolu diken ve tuzakla doludur. 2 Canını korumak isteyen bunlardan uzak durur. 6Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, 2 Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. 7Zengin yoksullara egemen olur, 2 Borç alan borç verenin kulu olur. 8Fesat eken dert biçer, 2 Gazabının değneği yok olur. 9Cömert olan kutsanır, 2 Çünkü yemeğini yoksullarla paylaşır. 10Alaycıyı kov, kavga biter; 2 Çekişme ve aşağılamalar da sona erer. 11Yürek temizliğini ve güzel sözleri seven, 2 Kralın dostluğunu kazanır. 12RAB bilgiyi gözetip korur, 2 Hainin sözlerini ise altüst eder. 13Tembel der ki, ‹‹Dışarda aslan var, 2 Sokağa çıksam beni parçalar.›› 14Sokak kadınının ağzı dipsiz çukur gibidir, 2 RABbin gazabına uğrayan oraya düşer. 15Akılsızlık çocuğun öz yapısındadır, 2 Değnekle terbiye edilirse akılsızlıktan uzaklaşır. 16Servetini büyütmek için yoksulu ezenle 2 Zengine armağan verenin sonu yoksulluktur. 17Kulak ver, bilgelerin sözlerini dinle, 2 Öğrettiğimi zihnine işle. 18Sözlerimi yüreğinde saklarsan mutlu olursun, 2 Onlar hep hazır olsun dudaklarında. 19RABbe güvenmen için 2 Bugün bunları sana, evet sana da bildiriyorum. 20Senin için otuz söz yazdım, 2 Bilgi ve öğüt sözleri... 21Öyle ki, güvenilir, doğru sözleri bilesin, 2 Böylece seni gönderene güvenilir yanıt verebilesin. 22Yoksulu, yoksul olduğu için soymaya kalkma, 2 Düşkünü mahkemede ezme. Masoretik metinde geçmemektedir. 23Çünkü onların davasını RAB yüklenecek 2 Ve onları soyanların canını alacak. 24Huysuz kişiyle arkadaşlık etme; 2 Tez öfkelenenle yola çıkma. 25Yoksa onun yollarına alışır, 2 Kendini tuzağa düşmüş bulursun. 26El sıkışıp 2 Başkasının borcuna kefil olmaktan kaçın. 27Ödeyecek paran olmazsa, 2 Altındaki döşeğe bile el koyarlar. 28Atalarının belirlediği 2 Eski sınır taşlarının yerini değiştirme. 29İşinde usta birini görüyor musun? 2 Öylesi sıradan kişilere değil, 2 Krallara bile hizmet eder.