21
1Kralın yüreği RABbin elindedir, 2 Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir. 2İnsan izlediği her yolun doğru olduğunu sanır, 2 Ama niyetlerini tartan RABdir. 3RAB kendisine kurban sunulmasından çok, 2 Doğruluğun ve adaletin yerine getirilmesini ister. 4Küstah bakışlar ve kibirli yürek 2 Kötülerin çırası ve günahıdır. 5Çalışkanın tasarıları hep bollukla, 2 Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır. 6Yalan dolanla yapılan servet, 2 Sis gibi geçicidir ve ölüm tuzağıdır. 7Kötülerin zorbalığı kendilerini süpürüp götürür, 2 Çünkü doğru olanı yapmaya yanaşmazlar. 8Suçlunun yolu dolambaçlı, 2 Pak kişinin yaptıklarıysa dosdoğrudur. 9Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa, 2 Damın köşesinde oturmak yeğdir. 10Kötünün can attığı kötülüktür, 2 Hiç kimseye acımaz. 11Alaycı cezalandırılınca bön kişi akıllanır, 2 Bilge olan öğretilenden bilgi kazanır. 12Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler 2 Ve kötüleri yıkıma uğratır. 13Yoksulun feryadına kulağını tıkayanın 2 Feryadına yanıt verilmeyecektir. 14Gizlice verilen armağan öfkeyi, 2 Koyna sokuşturulan rüşvet de kızgın gazabı yatıştırır. 15Hak yerine gelince doğru kişi sevinir, 2 Fesatçı dehşete düşer. 16Sağduyudan uzaklaşan, 2 Kendini ölüler arasında bulur. 17Zevkine düşkün olan yoksullaşır, 2 Şaraba ve zeytinyağına düşkün kişi de zengin olmaz. 18Kötü kişi doğru kişinin fidyesidir, 2 Hain de dürüstün. 19Çölde yaşamak, 2 Can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan yeğdir. 20Bilgenin evi değerli eşya ve zeytinyağıyla doludur, 2 Akılsızsa malını har vurup harman savurur. 21Doğruluğun ve sevginin ardından koşan, 2 Yaşam, gönenç ve onur bulur. 22Bilge kişi güçlülerin kentine saldırıp 2 Güvendikleri kaleyi yıkar. 23Ağzını ve dilini tutan 2 Başını beladan korur. 24Gururlu, küstah ve alaycı: 2 Bunlar kas kas kasılan insanın adlarıdır. 25Tembelin isteği onu ölüme götürür, 2 Çünkü elleri çalışmaktan kaçınır; 26Bütün gün isteklerini sıralar durur, 2 Oysa doğru kişi esirgemeden verir. 27Kötülerin sunduğu kurban iğrençtir, 2 Hele bunu kötü niyetle sunarlarsa. 28Yalancı tanık yok olur, 2 Dinlemeyi bilenin tanıklığıysa inandırıcıdır. 29Kötü kişi kendine güçlü bir görünüm verir, 2 Erdemli insansa tuttuğu yoldan emindir. 30RABbe karşı başarılı olabilecek 2 Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur. 31At savaş günü için hazır tutulur, 2 Ama zafer sağlayan RAB'dir.