15
1Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, 2 Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. 2Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır, 2 Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar. 3RABbin gözü her yerde olanı görür, 2 Kötüleri de iyileri de gözler. 4Okşayıcı dil yaşam verirfı, 2 Çarpık dilse ruhu yaralar. 5Ahmak babasının uyarılarını küçümser, 2 İhtiyatlı kişi azara kulak verir. 6Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir, 2 Kötünün geliriyse sıkıntı kaynağıdır. 7Bilgelerin dudakları bilgi yayar, 2 Ama akılsızların yüreği öyle değildir. 8RAB kötülerin kurbanından iğrenir, 2 Ama doğruların duası Onu hoşnut eder. 9RAB kötü kişinin yolundan iğrenir, 2 Doğruluğun ardından gideni sever. 10Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır 2 Ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider. 11RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir, 2 Nerde kaldı ki insanın yüreği! 12Alaycı kişi azarlanmaktan hoşlanmaz, 2 Bilgelere gidip danışmaz. 13Mutlu yürek yüzü neşelendirir, 2 Acılı yürek ruhu ezer. 14Akıllı yürek bilgi arar, 2 Akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir. 15Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur, 2 Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir. 16Yoksul olup RABden korkmak, 2 Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir. 17Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği, 2 Nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğdir. 18Huysuz kişi çekişme yaratır, 2 Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır. 19Tembelin yolu dikenli çit gibidir, 2 Doğrunun yoluysa ana caddeye benzer. 20Bilge çocuk babasını sevindirir, 2 Akılsız çocuksa annesini küçümser. 21Sağduyudan yoksun kişi ahmaklığıyla sevinir, 2 Ama akıllı insan dürüst bir yaşam sürer. 22Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar, 2 Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır. 23Uygun yanıt sahibini mutlu eder, 2 Yerinde söylenen söz ne güzeldir! 24Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır, 2 Bu da ölüler diyarına inmesini önler. 25RAB kibirlinin evini yıkar, 2 Dul kadının sınırını korur. 26RAB kötünün tasarılarından iğrenir, 2 Temiz düşüncelerden hoşnut kalır. temizdir››. 27Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir, 2 Rüşvetten nefret edense rahat yaşar. 28Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar, 2 Kötünün ağzı kötülük saçar. 29RAB kötülerden uzak durur, 2 Oysa doğruların duasını duyar. 30Gülen gözler yüreği sevindirir, 2 İyi haber bedeni ferahlatır. 31Yaşam veren uyarıları dinleyen, 2 Bilgeler arasında konaklar. 32Terbiyeden kaçan kendine zarar verir, 2 Azara kulak verense sağduyu kazanır. 33RAB korkusu bilgelik öğretir, 2 Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.