14
1Bilge kadın evini yapar, 2 Ahmak kadın evini kendi eliyle yıkar. 2Doğru yolda yürüyen, RABden korkar, 2 Yoldan sapan, RABbi hor görür. 3Ahmağın sözleri sırtına kötektir, 2 Ama bilgenin dudakları kendisini korur. 4Öküz yoksa yemlik boş kalır, 2 Çünkü bol ürünü sağlayan öküzün gücüdür. 5Güvenilir tanık yalan söylemez, 2 Yalancı tanıksa yalan solur. 6Alaycı bilgeliği arasa da bulamaz, 2 Akıllı içinse bilgi edinmek kolaydır. 7Akılsız kişiden uzak dur, 2 Çünkü sana öğretecek bir şeyi yok. 8İhtiyatlı kişinin bilgeliği, ne yapacağını bilmektir, 2 Akılsızların ahmaklığıysa aldanmaktır. 9Ahmaklar suç sunusuyla alay eder, 2 Dürüstler ise iyi niyetlidir. 10Yürek kendi acısını bilir, 2 Sevinciniyse kimse paylaşmaz. 11Kötü kişinin evi yerle bir edilecek, 2 Doğru kişinin konutuysa bayındır olacak. 12Öyle yol var ki, insana düz gibi görünür, 2 Ama sonu ölümdür. 13Gülerken bile yürek sızlayabilir, 2 Sevinç bitince acı yine görünebilir. 14Yüreği dönek olan tuttuğu yolun, 2 İyi kişi de yaptıklarının ödülünü alacaktır. 15Saf kişi her söze inanır, 2 İhtiyatlı olansa attığı her adımı hesaplar. 16Bilge kişi korktuğu için kötülükten uzaklaşır, 2 Akılsızsa büyüklük taslayıp kendine güvenir. 17Çabuk öfkelenen ahmakça davranır, 2 Düzenbazdan herkes nefret eder. 18Saf kişilerin mirası akılsızlıktır, 2 İhtiyatlı kişilerin tacı ise bilgidir. 19Alçaklar iyilerin önünde, 2 Kötüler doğruların kapısında eğilirler. 20Komşusu bile yoksulu sevmez, 2 Oysa zenginin dostu çoktur. 21Komşuyu hor görmek günahtır, 2 Ne mutlu mazluma lütfedene! 22Kötülük tasarlayan yolunu şaşırmaz mı? 2 Oysa iyilik tasarlayan sevgi ve sadakat kazanır. 23Her emek kazanç getirir, 2 Ama boş lakırdı yoksulluğa götürür. 24Bilgelerin tacı servetleridir, 2 Akılsızlarsa ahmaklıklarıyla tanınır. ‹‹Akılsızların çelengiyse ahmaklıktır››. 25Dürüst tanık can kurtarır, 2 Yalancı tanık aldatıcıdır. 26RABden korkan tam güvenliktedir, 2 RAB onun çocuklarına da sığınak olacaktır. 27RAB korkusu yaşam kaynağıdır, 2 İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır. 28Kralın yüceliği halkının çokluğuna bağlıdır, 2 Halk yok olursa hükümdar da mahvolur. 29Geç öfkelenen akıllıdır, 2 Çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir. 30Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır, 2 Hırs ise insanı için için yer bitirir. 31Muhtacı ezen, Yaradanını hor görüyor demektir. 2 Yoksula acıyansa Yaradanı yüceltir. 32Kötü kişi uğradığı felaketle yıkılır, 2 Doğru insanın ölümde bile sığınacak yeri var. 33Bilgelik akıllı kişinin yüreğinde barınır, 2 Akılsızlar arasında bile kendini belli eder. 34Doğruluk bir ulusu yüceltir, 2 Oysa günah herhangi bir halk için utançtır. 35Kral sağduyulu kulunu beğenir, 2 Utanç getirene öfkelenir.