8
1Şuahlı Bildat şöyle yanıtladı: 2‹‹Ne zamana dek böyle konuşacaksın? 2 Sözlerin sert rüzgar gibi. 3Tanrı adaleti saptırır mı, 2 Her Şeye Gücü Yeten doğru olanı çarpıtır mı? 4Oğulların ona karşı günah işlediyse, 2 İsyanlarının cezasını vermiştir. 5Ama sen gayretle Tanrıyı arar, 2 Her Şeye Gücü Yetene yalvarırsan, 6Temiz ve doğruysan, 2 O şimdi bile senin için kolları sıvayıp 2 Seni hak ettiğin yere geri getirecektir. 7Başlangıcın küçük olsa da, 2 Sonun büyük olacak. 8‹‹Lütfen, önceki kuşaklara sor, 2 Atalarının neler öğrendiğini iyice araştır. 9Çünkü biz daha dün doğduk, bir şey bilmeyiz, 2 Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge. 10Onlar sana anlatıp öğretmeyecek, 2 İçlerindeki sözleri dile getirmeyecek mi? 11‹‹Bataklık olmayan yerde kamış biter mi? 2 Susuz yerde saz büyür mü? 12Henüz yeşilken, kesilmeden, 2 Otlardan önce kururlar. 13Tanrıyı unutan herkesin sonu böyledir, 2 Tanrısız insanın umudu böyle yok olur. 14Onun güvendiği şey kırılır, 2 Dayanağı ise bir örümcek ağıdır. 15Örümcek ağına yaslanır, ama ağ çöker, 2 Ona tutunur, ama ağ taşımaz. 16Tanrısızlar güneşte iyi sulanmış bitkiyi andırır, 2 Dalları bahçenin üzerinden aşar; 17Kökleri taş yığınına sarılır, 2 Çakılların arasında yer aranır. 18Ama yerinden sökülürse, 2 Yeri, ‹Seni hiç görmedim› diyerek onu yadsır. 19İşte sevinci böyle son bulur, 2 Yerinde başka bitkiler biter. 20‹‹Tanrı kusursuz insanı reddetmez, 2 Kötülük edenlerin elinden tutmaz. 21O senin ağzını yine gülüşle, 2 Dudaklarını sevinç haykırışıyla dolduracaktır. 22Düşmanlarını utanç kaplayacak, 2 Kötülerin çadırı yok olacaktır.››