30
1‹‹Ama şimdi, yaşı benden küçük olanlar 2 Benimle alay etmekte, 2 Oysa babalarını sürümün köpeklerinin 2 Yanına koymaya tenezzül etmezdim. 2Çünkü güçleri tükenmişti, 2 Bileklerinin gücü ne işime yarardı? 3Yoksulluktan, açlıktan bitkindiler, 2 Akşam çölde, ıssız çorak yerlerde kök kemiriyorlardı. 4Çalılıklarda karapazı topluyor, 2 Retem kökü yiyorlardı. 5Toplumdan kovuluyorlardı, 2 İnsanlar hırsızmışlar gibi onlara bağırıyordu. 6Korkunç vadilerde, yerdeki deliklerde, 2 Kaya kovuklarında yaşıyorlardı. 7Çalıların arasında anırır, 2 Çalı altında birbirine sokulurlardı. 8Aptalların, adı sanı belirsiz insanların çocuklarıydılar, 2 Ülkeden kovulmuşlardı. 9‹‹Şimdiyse destan oldum dillerine, 2 Ağızlarına doladılar beni. 10Benden tiksiniyor, uzak duruyorlar, 2 Yüzüme tükürmekten çekinmiyorlar. 11Tanrı ipimi çözüp beni alçalttığı için 2 Dizginsiz davranmaya başladılar bana. 12Sağımdaki ayak takımı üzerime yürüyor, 2 Ayaklarımı kaydırıyor, 2 Bana karşı rampalar kuruyorlar. 13Yolumu kesiyor, 2 Kimseden yardım görmeden 2 Beni yok etmeye çalışıyorlar. 14Koca bir gedikten girer gibi ilerliyor, 2 Yıkıntılar arasından üzerime yuvarlanıyorlar. 15Dehşet çöktü üzerime, 2 Onurum rüzgara kapılmış gibi uçtu, 2 Mutluluğum bulut gibi geçip gitti. 16‹‹Şimdi tükeniyorum, 2 Acı günler beni ele geçirdi. 17Geceleri kemiklerim sızlıyor, 2 Beni kemiren acılar hiç durmuyor. 18Tanrının şiddeti 2 Üzerimdeki giysiye dönüştü, 2 Gömleğimin yakası gibi beni sıkıyor. 19Beni çamura fırlattı, 2 Toza, küle döndüm. 20‹‹Sana yakarıyorum, ama yanıt vermiyorsun, 2 Ayağa kalktığımda gözünü bana dikiyorsun. 21Bana acımasız davranıyor, 2 Bileğinin gücüyle beni eziyorsun. 22Beni kaldırıp rüzgara bindiriyorsun, 2 Fırtınanın içinde darma duman ediyorsun. 23Biliyorum, beni ölüme, 2 Bütün canlıların toplanacağı yere götüreceksin. 24‹‹Kuşkusuz düşenin dostu olmaz, 2 Felakete uğrayıp yardım istediğinde. 25Sıkıntıya düşenler için ağlamaz mıydım? 2 Yoksullar için üzülmez miydim? 26Ama ben iyilik beklerken kötülük geldi, 2 Işık umarken karanlık geldi. 27İçim kaynıyor, rahatım yok, 2 Önümde acı günler var. 28Yaslı yaslı dolaşıyorum, güneş yok, 2 Topluluk içinde kalkıp feryat ediyorum. 29Çakallarla kardeş, 2 Baykuşlarla arkadaş oldum. 30Derim karardı, soyuluyor, 2 Kemiklerim ateşten yanıyor. 31Lirimin sesi yas feryadına, 2 Neyimin sesi ağlayanların sesine döndü.