26
1Eyüp şöyle yanıtladı: 2‹‹Çaresize nasıl yardım ettin! 2 Güçsüz pazıyı nasıl kurtardın! 3Bilge olmayana ne öğütler verdin! 2 Sağlam bilgiyi pek güzel öğrettin! 4Bu sözleri kime söyledin? 2 Senin ağzından konuşan ruh kimin? 5‹‹Suların ve sularda yaşayanların altında 2 Ölüler titriyor. 6Tanrının önünde ölüler diyarı çıplaktır, 2 Yıkım diyarı örtüsüz. 7O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar, 2 Hiçliğin üzerine dünyayı asar. 8Bulutların içine suları sarar, 2 Bulutlar yırtılmaz onların ağırlığı altında. 9Dolunayın yüzünü örter, 2 Üstüne bulutlarını serper. 10Suların yüzeyine sınır çizer 2 Işıkla karanlığın ayrıldığı yerde. 11Göklerin direkleri sarsılır, 2 Şaşkına dönerler O azarlayınca. 12Gücüyle denizi çalkalar, 2 Ustaca Rahavı vurur. güçlerini simgeleyen bir deniz canavarı. 13Gökler Onun soluğuyla açılır, 2 Onun eli parçalar kaçan yılanı. 14Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları, 2 O'ndan duyduğumuz hafif bir fısıltıdır. 2 Gürleyen gücünü kim anlayabilir?››fı sözleridir.