15
1Temanlı Elifaz şöyle yanıtladı: 2‹‹Bilge kişi boş sözlerle yanıtlar mı, 2 Karnını doğu rüzgarıyla doldurur mu? 3Boş sözlerle tartışır, 2 Yararsız söylevler verir mi? 4Tanrı korkusunu bile ortadan kaldırıyor, 2 Tanrının huzurunda düşünmeyi engelliyorsun. 5Çünkü suçun ağzını kışkırtıyor, 2 Hilekârların diliyle konuşuyorsun. 6Kendi ağzın seni suçluyor, ben değil, 2 Dudakların sana karşı tanıklık ediyor. 7‹‹İlk doğan insan sen misin? 2 Yoksa dağlardan önce mi var oldun? 8Tanrının sırrını mı dinledin de, 2 Yalnız kendini bilge görüyorsun? 9Senin bildiğin ne ki, biz bilmeyelim? 2 Senin anladığın ne ki, bizde olmasın? 10Bizde ak saçlı da yaşlı da var, 2 Babandan bile yaşlı. 11Az mı geliyor Tanrının avutması sana, 2 Söylediği yumuşak sözler? 12Niçin yüreğin seni sürüklüyor, 2 Gözlerin parıldıyor, 13Tanrıya öfkeni gösteriyorsun, 2 Ağzından böyle sözler dökülüyor? 14‹‹İnsan gerçekten temiz olabilir mi? 2 Kadından doğan biri doğru olabilir mi? 15Tanrı meleklerine güvenmiyorsa, 2 Gökler bile Onun gözünde temiz değilse, 16Haksızlığı su gibi içen 2 İğrenç, bozuk insana mı güvenecek? 17‹‹Dinle beni, sana açıklayayım, 2 Gördüğümü anlatayım, 18Bilgelerin atalarından öğrenip bildirdiği, 2 Gizlemediği gerçekleri; 19O atalar ki, ülke yalnız onlara verilmişti, 2 Aralarına henüz yabancı girmemişti. 20Kötü insan yaşamı boyunca kıvranır, 2 Zorbaya ayrılan yıllar sayılıdır. 21Dehşet sesleri kulağından eksilmez, 2 Esenlik içindeyken soyguncunun saldırısına uğrar. 22Karanlıktan kurtulabileceğine inanmaz, 2 Kılıç onu gözler. 23‹Nerede?› diyerek ekmek ardınca dolaşır, 2 Karanlık günün yanıbaşında olduğunu bilir. 24Acı ve sıkıntı onu yıldırır, 2 Savaşa hazır bir kral gibi onu yener. 25Çünkü Tanrıya el kaldırmış, 2 Her Şeye Gücü Yetene meydan okumuş, 26Kalın, yumrulu kalkanıyla 2 Ona inatla saldırmıştı. 27‹‹Yüzü semirdiği, 2 Göbeği yağ bağladığı halde, 28Yıkılmış kentlerde, 2 Taş yığınına dönmüş oturulmaz evlerde oturacak, 29Zengin olmayacak, serveti tükenecek, 2 Malları ülkeye yayılmayacaktır. 30Karanlıktan kaçamayacak, 2 Filizlerini alev kurutacak, 2 Tanrının ağzından çıkan solukla yok olacaktır. 31Boş şeye güvenerek kendini aldatmasın, 2 Çünkü ödülü boşluk olacaktır. 32Gününden önce işi tamamlanacak, 2 Dalı yeşermeyecektir. 33Asma gibi koruğunu dökecek, 2 Zeytin ağacı gibi çiçeğini dağıtacaktır. 34Çünkü tanrısızlar sürüsü kısır olur, 2 Rüşvetçilerin çadırlarını ateş yakıp yok eder. 35Fesada gebe kalıp kötülük doğururlar, 2 İçleri yalan doludur.››