5
1‹‹Ey kâhinler, işitin bunu! 2 Ey İsrailliler, dikkatle dinleyin! 2 Kulak verin, ey saraydakiler! 2 Bu yargı size uygulanacak. 2 Çünkü siz Mispada bir tuzak, 2 Tavor Dağına serilmiş bir ağ oldunuz. 2Başkaldıranlar azıttıkça azıttı, 2 Ama ben hepsini yola getireceğim. 3Efrayimi tanırım, 2 İsrailde de benim için gizli bir şey yok. 2 Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim, 2 Kirlenmiş İsrail. 4Yaptıkları işler Tanrılarına dönmeye izin vermiyor, 2 Çünkü zina ruhu var içlerinde, 2 RABbi tanımıyorlar. 5İsrailin gururu kendine karşı tanıklık ediyor; 2 Suç içinde tökezliyor İsraille Efrayim, 2 Yahuda da birlikte. 6Davarlarıyla, sığırlarıyla RABbi aramaya gidecekler, 2 Ama bulamayacaklar. 2 Çünkü RAB onlardan uzaklaştı. 7RABbe ihanet ettiler, 2 Evlilik dışı çocuk yaptılar; 2 Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri, 2 Hem onları hem de tarlalarını. 8‹‹Givada boru, Ramada borazan çalın, 2 Beytavende savaş çağrısı yapın; 2 Düşman peşinizde, ey Benyaminliler! 9Azar günü Efrayim yıkıma uğrayacak, 2 Kararımı bildiriyorum İsrail oymaklarına. 10Yahuda önderleri sınır taşlarının yerini değiştirenlere benziyor, 2 Gazabımı su gibi dökeceğim üzerlerine. 11Baskı gördü Efrayim, 2 Ezildi yargı önünde, 2 Çünkü bile bile boş şeylerin ardına düştü. 12Ben Efrayimlilere karşı güve, 2 Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım. 13‹‹Efrayim hastalığını, 2 Yahuda yarasını görünce, 2 Efrayim Asura gitti, 2 Büyük kraldan yardım istedi. 2 Ama o size şifa veremez, 2 Yaranızı iyileştiremez. 14Çünkü ben Efrayime bir aslan, 2 Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım. 2 Ben parçalayacağım onları, 2 Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak. 15Sonra gidip yerime döneceğim, 2 Onlar suçlarını kabul edinceye, 2 Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım. 2 Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar.››