4
1Ey İsrailliler, dinleyin RABbin sözünü, 2 Çünkü RABbin davası var bu ülkede yaşayanlarla; 2 ‹‹Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi. 2Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, 2 Zina almış her şeyin yerini. 2 Zorbalık ediyorlar, 2 Kan üstüne kan döküyorlar. 3Bu yüzden ülke yas tutuyor, 2 Tükeniyor orada yaşayan herkes, 2 Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar 2 Denizdeki balıklar... 4‹‹Ancak kimse kimseyle çekişmesin, 2 Kimse kimseyi suçlamasın, 2 Çünkü halkın kâhinle çekişenlere benziyor. 5Sen gündüz tökezleyeceksin, 2 Peygamber de gece seninle birlikte, 2 Yok edeceğim anneni. 6‹‹Yok oldu halkım bilgisizlikten, 2 Sen bilgiyi reddettiğin için, 2 Ben de seni reddedeceğim, 2 Bana kâhinlik etmeyesin diye. 2 Sen Tanrının yasasını unuttuğun için, 2 Ben de senin çocuklarını unutacağım. 7Kâhinler çoğaldıkça 2 Daha çok günah işlediler bana karşı, 2 Onların onurunu utanca çevireceğim. Süryanice ve bazı eski İbrani din bilginlerine göre ‹‹Onurumu utanca çevirecekler››. 8Halkımın günahlarıylafı besleniyorlar, 2 Onların suç işlemesini istiyorlar. ‹‹Günah sunusu›› anlamına gelir (bkz. Lev.6:25-30). 9Halkın başına gelenler kâhinlerin başına da gelecek, 2 Tuttukları yol yüzünden cezalandıracağım onları, 2 Yaptıklarının karşılığını vereceğim. 10Yiyecekler, ama doymayacaklar, 2 Zina edecekler, ama çoğalmayacaklar. 2 Çünkü RABbi dinlemekten vazgeçtiler. 11‹‹Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır. 12Halkım tahta puta danışıyor, 2 Değneğinden yanıt alıyor. 2 Çünkü zina ruhu onları saptırdı, 2 Kendi Tanrılarından ayrılarak zina ettiler. 13Dağ başlarında kurban kesiyor, 2 Tepelerde meşe, aselbent, yabanıl fıstık ağaçları altında buhur yakıyorlar, 2 Gölgeleri güzel olduğu için. 2 Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor, 2 Gelinleriniz zina. 14Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı, 2 Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım. 2 Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor, 2 Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar. 2 Anlayışsız halk mahvolacak. 15‹‹Ey İsrail, sen zina etsen de, 2 Yahuda suç işlemese bari. ‹‹Gilgala gitmeyin, 2 Beytavene çıkmayın. 2 ‹Yaşayan RABbin hakkı için› diye ant içmeyin. tapınma merkezleriydi. 16Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti, 2 Şimdi RAB nasıl güder onları otlakta kuzu gibi? 17Efrayim putlarına sarıldı, 2 Bırak onu! 18İçkileri tükendi, 2 Hâlâ zina ediyorlar; 2 Önderleri rezilliğe gönül verdi. 19Rüzgar onları kanatlarına sardı, 2 Kurbanları yüzünden utanacaklar.