13
1Efrayim konuştuğunda herkes titrerdi, 2 Yücelmişti İsrailde. 2 Ama Baala taparak suç işleyince öldü. 2Şimdi günah üstüne günah işliyorlar, 2 Gümüşlerinden dökme putlar, 2 Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar, 2 Hepsi de usta işi. 2 Bu insanlar hakkında, 2 ‹‹İnsan kurban edenler 2 Buzağıları öpüyor!›› diye konuşuluyor. 3Bu yüzden sabah sisine, 2 Erken uçup giden çiye, 2 Harman yerinden savrulan saman çöpüne, 2 Bacadan tüten dumana dönecekler. 4‹‹Ama seni Mısırdan çıkaran 2 Tanrın RAB benim, 2 Benden başka tanrı tanımayacaksın, 2 Çünkü başka kurtarıcı yoktur. 5Ben sana çölde, 2 Kurak topraklarda göz kulak oldum. 6Otlaklara sahip olunca doydular, 2 Doyunca gurura kapıldılar; 2 Bu yüzden unuttular beni. 7Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım, 2 Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım. 8Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi 2 Karşılarına çıkacak, 2 Yüreklerinin zarını yırtacağım, 2 Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim, 2 Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları. 9‹‹Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman 2 Yıkıma uğratıyor seni. 10Nerede seni bütün kentlerinde 2 Kurtaracak kralın? 2 Yöneticilerin nerede? 2 Hani, onlar için: 2 ‹Bana bir kral ve önderler ver!› demiştin. 11Öfkelendiğimde bir kral verdim sana, 2 Gazaba gelince alıp götürdüm onu. 12Efrayimin suçu birikmiş, 2 Günahı kayda geçmiş. 13Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o, 2 Çünkü zamanı geldiğinde, 2 Açık rahimden çıkmıyor. 14‹‹Onları fidyeyle kurtaracağım 2 Ölüler diyarının elinden, 2 Ölümden fidyeyle kurtaracağım. 2 Felaketin nerede, ey ölüm? 2 Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı? 2 Hiç pişmanlık duymayacağım. 15‹‹Kardeşleri arasında serpilip gelişse de, 2 Doğu rüzgarı, çölden esen RABbin soluğu üzerine gelecek, 2 Onun kaynağı kuruyacak, 2 Pınarı kesilecek, 2 Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak. 16Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek, 2 Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı. 2 Kılıçla yıkılacaklar, 2 Yere çalınıp parçalanacak yavruları, 2 Gebe kadınlarının karnı yarılacak.››