12
1Efrayim rüzgarı güdüyor, 2 Doğu rüzgarının ardına düşüyor bütün gün; 2 Yalanı, zorbalığı artıyor. 2 Asurla antlaşma yapıyor, 2 Mısıra zeytinyağı gönderiyor. 2RABbin davası var Yahudayla, 2 Yakup soyunu izlediği yola göre cezalandıracak, 2 Yaptıklarının karşılığını verecek. 3Yakup ana rahminde kardeşinin topuğunu tuttu, 2 Büyüyünce Tanrıyla güreşti. 4-5 Melekle güreşip yendi, 2 Ağladı, kutsanmak istedi. 2 Tanrıyı Beytelde buldu, 2 RAB, Her Şeye Egemen Tanrı bizimle orada konuştu, 2 O RAB diye anılır. 6Bu yüzden Tanrına dön sen, 2 Sevgiye, adalete sarıl, 2 Sürekli Tanrını bekle. 7Efrayim tüccardır, 2 Hileli terazi kullanır, 2 Aldatmayı sever. 8‹‹Çok zengin oldum›› diye böbürlenir, 2 ‹‹Varlığa kavuştum, 2 Çok emek çektim, 2 Günah denecek bir suç bulamayacaklar bende.›› 9‹‹Ama seni Mısırdan çıkaran 2 Tanrın RAB benim. 2 Bayram günlerindeki gibi, 2 Seni yine çadırlarda oturtacağım. 10Peygamberlere de söyledim, 2 Çok görümler sağladım, 2 Onlar aracılığıyla örnekler verdim.›› 11Kötülük mü var Gilatta? 2 Gerçekten değersiz bir halk! 2 Gilgalda sığır üstüne sığır kurban ediyorlar, 2 Sunakları sürülmüş tarladaki taş yığınlarını andırıyor. 12Yakup Arama kaçtı, 2 İsrail bir karı için kul oldu, 2 Koyun güttü. 13RAB İsraili bir peygamber aracılığıyla Mısırdan çıkardı, 2 Yine bir peygamber korudu onları. 14Ama Efrayim Tanrı'yı aşırı öfkelendirdi. 2 Rab döktükleri kanın hesabını soracak, 2 Aşağılamalarının karşılığını verecek.