28
1RAB bana şöyle seslendi: 2‹‹İnsanoğlu, Sur önderine de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Gurura kapılıp 2 Ben tanrıyım, 2 Denizlerin bağrında, 2 Tanrının tahtında oturuyorum dedin. 2 Kendini Tanrı sandın, 2 Oysa sen Tanrı değil, insansın. 3İşte, Danieldenfş daha bilgesin, 2 Kimse senden bir giz saklayamaz. 4Bilgeliğin, anlayışın sayesinde, 2 Kendine servet biriktirdin, 2 Hazinelerine altın, gümüş yığdın. 5Ticaretteki üstün becerilerin sayesinde 2 Servetini çoğalttın, 2 Zenginliğin seni gurura sürükledi. 6Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: 2 Madem kendini Tanrı gibi bilge sandın, 7Ben de yabancıları, en acımasız ulusları 2 Üzerine göndereceğim. 2 Bilgeliğinin güzelliğine kılıç çekecek, 2 Görkemini kirletecekler. 8Seni ölüm çukuruna indirecekler, 2 Denizlerin bağrında korkunç bir ölümle öleceksin. 9O zaman seni öldürenlerin önünde 2 Ben Tanrıyım diyecek misin? 2 Seni öldürenlerin elinde 2 Sen Tanrı değil, insansın. 10Yabancıların elinde, 2 Sünnetsizin ölümüyle öleceksin. 2 Egemen RAB böyle diyor.› ›› 11RAB bana şöyle seslendi: 12‹‹İnsanoğlu, Sur Kralı için bir ağıt yak. Ona diyeceksin ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Kusursuzlukta örnek biriydin, 2 Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. 13Sen Tanrının bahçesi Adendeydin. 2 Yakut, topaz, aytaşı, 2 Sarı yakut, oniks, yeşim, 2 Laciverttaşı, firuze, zümrütle, çeşit çeşit değerli taşla bezenmiştin. 2 Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. 2 Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmışlardı. 14Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak 2 Seni oraya yerleştirdim. 2 Tanrının kutsal dağındaydın, 2 Yanan taşlar arasında dolaştın. 15Yaratıldığın günden 2 Sende kötülük bulunana dek 2 Yollarında kusursuzdun. 16Ticaretinin bolluğundan 2 Zorbalıkla doldun 2 Ve günah işledin. 2 Bu yüzden kirli bir şey gibi 2 Seni Tanrının dağından attım, 2 Yanan taşların arasından kovdum, 2 Ey koruyucu Keruv. 17Güzelliğinden ötürü 2 Gurura kapıldın, 2 Görkeminden ötürü 2 Bilgeliğini bozdun. 2 Böylece seni yere attım, 2 Kralların önünde seni yüzkarası yaptım. 18İşlediğin pek çok günah 2 Ve ticaretteki hileciliğin yüzünden 2 Kutsal yerlerini kirlettin. 2 Seni yakıp yok edecek 2 Bir ateş çıkardım içinden, 2 Bütün seyredenlerin gözü önünde 2 Seni yeryüzünde küle çevirdim. 19Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı, 2 Sonun korkunç oldu. 2 Bir daha var olmayacaksın.› ›› olduğundan bildiğimiz Peygamber Daniel olmayabilir. 20RAB bana şöyle seslendi: 21‹‹İnsanoğlu, yüzünü Saydaya çevir, ona karşı peygamberlik et. 22Diyeceksin ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹İşte sana karşıyım, ey Sayda, 2 Senin içinde yüceleceğim. 2 Onları cezalandırınca, 2 Kutsallığımı onlara gösterince, 2 Benim RAB olduğumu anlayacaklar. 23Üzerine salgın hastalık gönderecek, 2 Sokaklarında kan akıtacağım. 2 Kentin içinde, her yanında 2 Kılıçla yaralananlar düşüp ölecekler. 2 O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.› ›› 24‹‹ ‹İsrail halkını küçümseyen 2 Çevre uluslardan hiçbiri 2 Bir daha İsrail için batan bir çalı, 2 Acıtan bir diken olmayacak. 2 O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar. 25‹‹ ‹Egemen RAB şöyle diyor: İsrail halkını aralarına dağılmış oldukları uluslardan topladığım, ulusların gözü önünde kutsallığımı gösterdiğim zaman kulum Yakupa verdiğim kendi ülkelerine yerleşecekler. 26Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler. Onları küçümseyen bütün çevre ulusları cezalandırdığımda güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar.› ››