27
1RAB bana şöyle seslendi: 2‹‹İnsanoğlu, Sur Kenti için bir ağıt yak. 3Denizin kıyısında kurulmuş, kıyı halklarıyla ticaret yapan Sur Kentine de ki, ‹Egemen RAB şöyle diyor: ‹‹ ‹Ey Sur, güzellikte kusursuzum dedin. 4Sınırların denizin bağrındaydı, 2 Kurucuların güzelliğini doruğa ulaştırdılar. 5Bütün kerestelerini 2 Senirin çam ağaçlarından yaptılar, 2 Sana direk yapmak için 2 Lübnandan sedir ağaçları aldılar. 6Küreklerini Başan meşelerinden, 2 Güverteni Kittim kıyılarından getirilen 2 Selvi ağaçlarından yaptılar, 2 Fildişiyle süslediler. 7Mısırın işlemeli ince keteninden yelkenin, 2 Bayrağın oldu senin. 2 Güvertenin gölgeliği Elişa kıyılarının 2 Lacivert, mor kumaşındandı. 8Kürekçilerin Saydalı ve Arvatlıydı, 2 Gemicilerin, içindeki becerikli kişilerdi, ey Sur. 9Gemilerindeki gedikleri onaranlar 2 Gevalın deneyimli, usta adamlarıydı. 2 Denizdeki bütün gemiler ve denizciler 2 Mallarını değiş tokuş etmek için sana geldiler. 10Persli, Ludlu, Pûtlu askerler 2 Ordunda hizmet etti. 2 Kalkanlarını, miğferlerini 2 Duvarlarına astılar, 2 Sana görkem kazandırdılar. 11Arvattan, Helekten gelen adamlar 2 Çepeçevre duvarlarını korudular. 2 Gammattan gelen adamlar 2 Kulelerinde beklediler. 2 Kalkanlarını duvarlarına astılar. 2 Güzelliğini doruğa ulaştırdılar. 12‹‹ ‹Tarşiş seninle ticaret yaptı, 2 Sende her çeşit mal vardı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana gümüş, demir, kalay, kurşun verdiler. 13Yâvan, Tuval, Meşek seninle ticaret yaptı, 2 Mallarına karşılık 2 Sana köle ve tunç kaplar verdiler. 14Beyttogarma halkı 2 Mallarına karşılık 2 Sana at, savaş atı, katır verdi. 15Rodos halkı seninle ticaret yaptı. 2 Birçok kıyı halkı senin müşterindi. 2 Senden aldıkları mala karşılık 2 Fildişi ve abanoz verdiler. 16Sende çok çeşit ürün olduğundan, 2 Edom seninle ticaret yaptı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana firuze, mor kumaş, işlemeli giysiler, 2 İnce keten, mercan, yakut verdiler. 17Yahuda ve İsrail seninle ticaret yaptı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana Minnit buğdayı, darı, bal, zeytinyağı, pelesenk verdiler. 18-19 Ürünlerinin çeşitliliği, malının bolluğundan ötürü 2 Şam seninle ticaret yaptı. 2 Mallarına karşılık 2 Sana Helbon şarabıyla Sahar yünü, 2 Uzaldan getirilmiş şarap tekneleri verdi. 2 Sana getirilen mallar arasında 2 İşlenmiş demir, tarçın, güzel kokulu kamış vardı. metin ‹‹Vedan ve Yâvan halkı alışveriş yaptı››. 20Dedan halkı mallarına karşılık 2 Sana eyerlik kumaş verdi. 21Arabistan ve Kedar önderleri müşterindi, 2 Mallarına karşılık 2 Sana kuzu, koç, teke verdiler. 22Saba ve Raama tüccarları seninle ticaret yaptı, 2 Mallarına karşılık 2 Sana her çeşit baharatın en iyisini, değerli taşlar, altın verdiler. 23Harran, Kanne, Eden, Saba, Aşur, Kilmat tüccarları 2 Seninle ticaret yaptı. 24Pazarlarındaki mallara karşılık 2 Güzel giysiler, lacivert kumaş, işlemeler, 2 Sık dokunmuş, iplerle sarılmış renkli halılar verdiler. 25Ticaret gemileri senin mallarını taşıdı, 2 Denizin bağrında büyük yükle doldun. 26Kürekçilerin seni açık denizlere götürdü, 2 Ama doğu rüzgarı 2 Denizin bağrında parçaladı seni. 27Gemin kazaya uğrayacağı gün, 2 Zenginliğin, malların, ticari eşyaların, 2 Gemicilerin, kılavuzların, kalafatçıların, 2 Seninle ticaret yapanlar, 2 Askerlerin ve gemide olan herkes 2 Denizin derinliklerine batacak. 28Gemicilerinin bağırışından 2 Kıyılar titreyecek. 29Kürekçiler gemilerini bırakacak, 2 Gemicilerle kılavuzlar kıyıda duracak. 30Yüksek sesle haykırıp 2 Senin için acı acı ağlayacaklar; 2 Başlarına toprak serpecek, 2 Külde yuvarlanacaklar. 31Senin yüzünden başlarını tıraş edecek, 2 Çul kuşanacaklar. 2 Senin için acı acı ağlayacak, 2 Yas tutacaklar. 32Ağlayıp yas tutarken, 2 Senin için bir ağıt yakacaklar: 2 Her yanı denizle çevrili Sur Kenti gibi 2 Susturulmuş bir kent var mı? 33Malların denizaşırı ülkelere vardığında 2 Birçok ulusu doyurdun, 2 Büyük zenginliğin, çeşit çeşit malınla 2 Dünya krallarını zenginleştirdin. 34Şimdiyse denizde, suların derinliklerinde 2 Darmadağın oldun, 2 Malların ve çalışanlarının tümü 2 Seninle birlikte battı. 35Kıyı halkları 2 Başına gelenlere şaştılar; 2 Krallarının tüyleri korkudan diken diken oldu, 2 Yüzleri sarardı. 36Ulusların arasındaki tüccarlar, 2 Başına gelenlere şaşacaklar; 2 Sonun korkunç oldu. 2 Bir daha var olmayacaksın.› ››