ایّوب
26
1-2 شما چه مددکاران خوبی
برای منِ مسکین و بیچاره هستید!
و با پندهای عالی و گفتار حکیمانه
مرا متوجّه حماقتم ساختید!
چه کسی به این سخنان شما گوش می‌دهد
و چه کسی این حرفها را به شما الهام کرده است؟
بلدد
ارواح مردگان، آبها و موجوداتی که در آنها زندگی می‌کنند،
در حضور خدا می‌لرزند.
در دنیای مردگان، همه‌چیز برای او آشکار است
و هیچ چیزی از نظر او پوشیده نیست.
خدا آسمان را در فضا پهن کرد
و زمین را بی‌ستون، معلّق نگه داشته است.
او ابرها را از آب پُر می‌سازد
و ابرها از سنگینی آن نمی‌شکافد.
روی ماهِ بدر را با ابر می‌پوشاند و از نظرها پنهان می‌کند.
10 او افق را بر روی اقیانوسها کشید
و با آن تاریکی را از روشنایی جدا کرد.
11 وقتی او تهدید می‌کند، ستونهایی که آسمان را نگه می‌دارند
می‌لرزند و به ارتعاش درمی‌آیند.
12 با قدرت خود، دریای متلاطم را آرام می‌سازد
و با حکمت خود، هیولای دریایی را رام می‌کند.
13 روح او آسمانها را زینت داده است
و دست او مار تیزرو را هلاک کرده است.
14 اینها فقط قسمتی از کارهای بزرگ اوست؛
ما فقط زمزمه‌ای شنیده‌ایم.
چه کسی می‌تواند، در برابر قدرت عظیم او بایستد.»