22
1RAB, Davutu bütün düşmanlarının ve Saulun elinden kurtardığı gün Davut RABbe şu ezgiyi okudu. 2Şöyle dedi: ‹‹RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, 3Tanrım, kayamdır, Ona sığınırım, 2 Kalkanım, güçlü kurtarıcım, 2 Korunağım, sığınacak yerimdir. 2 Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın! 4Övgüye değer RABbe seslenir, 2 Kurtulurum düşmanlarımdan. 5Çünkü ölüm dalgaları beni kuşattı, 2 Yıkım selleri bastı, 6Ölüler diyarının bağları sardı, 2 Ölüm tuzakları çıktı karşıma. 7Sıkıntı içinde RABbe yakardım, 2 Tanrıma seslendim. 2 Tapınağından sesimi duydu, 2 Haykırışım kulaklarına ulaştı. 8O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, 2 Titreyip sarsıldı göklerin temelleri, 2 Çünkü RAB öfkelenmişti. 9Burnundan duman yükseldi, 2 Ağzından kavurucu ateş 2 Ve korlar fışkırdı. 10Kara buluta basarak 2 Gökleri yarıp indi. 11Bir Keruva binip uçtu, 2 Rüzgarın kanatları üstünde belirdi. 12Karanlığı örtündü, 2 Kara bulutları kendine çardak yaptı. 13Varlığının parıltısından 2 Korlar savruluyordu. 14RAB göklerden gürledi, 2 Duyurdu sesini Yüceler Yücesi. 15Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, 2 Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. 16RABbin azarlamasından, 2 Burnundan çıkan güçlü soluktan, 2 Denizin dibi göründü, 2 Yeryüzünün temelleri açığa çıktı. 17RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu, 2 Çıkardı beni derin sulardan. 18Beni zorlu düşmanımdan, 2 Benden nefret edenlerden kurtardı, 2 Çünkü onlar benden daha güçlüydü. 19Felaket günümde karşıma dikildiler, 2 Ama RAB bana destek oldu. 20Beni huzura kavuşturdu, 2 Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı. 21RAB doğruluğumun karşılığını verdi, 2 Beni temiz ellerime göre ödüllendirdi. 22Çünkü RABbin yolunda yürüdüm, 2 Tanrımdan uzaklaşarak kötülük yapmadım. 23Onun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, 2 Kurallarından ayrılmadım. 24Onun önünde kusursuzdum, 2 Suç işlemekten sakındım. 25Bu yüzden RAB beni doğruluğuma 2 Ve gözünde pak yaşayışıma göre ödüllendirdi. 26Sadık kuluna sadakat gösterir, 2 Kusursuz olana kusursuz davranırsın. 27Pak olanla pak olur, 2 Eğriye eğri davranırsın. 28Alçakgönüllüleri kurtarır, 2 Gururluları gözler, gururunu kırarsın. 29Ya RAB, ışığım sensin! 2 Karanlığımı aydınlatırsın. 30Desteğinle akıncılara saldırır, 2 Seninle surları aşarım, Tanrım. 31Tanrının yolu kusursuzdur, 2 RABbin sözü arıdır. 2 O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. 32Var mı RABden başka tanrı? 2 Tanrımızdan başka kaya var mı? 33Sığınağım Tanrıdır, 2 Yolumu doğru kılan Odur. 34Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi, 2 Doruklarda tutar beni. 35Bana savaşmayı öğretti, 2 Kollarımla tunç bir yayı gereyim diye. 36Bana zafer kalkanını bağışlarsın, 2 Alçakgönüllülüğün beni yüceltir. 37Bastığım yerleri genişletirsin, 2 Burkulmaz bileklerim. 38Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim, 2 Hepsi yok olmadan geri dönmedim. 39Onları ezip yok ettim, kalkamaz oldular, 2 Ayaklarımın altına serildiler. 40Savaş için beni güçle donattın, 2 Bana başkaldıranları önümde yere serdin. 41Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın, 2 Benden nefret edenleri yok ettim. 42Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı; 2 RABbi çağırdılar, ama O yanıt vermedi. 43Yerin tozu gibi onları ezdim, 2 Sokak çamuru gibi ayağımın altında çiğnedim. 44Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın, 2 Uluslara önder olarak beni korudun, 2 Tanımadığım halklar bana kulluk ediyor. 45Yabancılar bana boyun eğiyor, 2 Duyar duymaz sözümü dinliyorlar. 46Yabancıların betleri benizleri attı, 2 Titreyerek çıkıyorlar kalelerinden. metin ‹‹Silah kuşanarak››. 47RAB yaşıyor! Kayama övgüler olsun! 2 Yücelsin kurtarıcım, Kayam Tanrım! 48Odur öcümü alan, 2 Halkları bana bağımlı kılan. 49Düşmanlarımdan kurtarır, 2 Başkaldıranlardan üstün kılar beni, 2 Zorbaların elinden alır. 50Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, 2 Adını ilahilerle öveceğim. 51RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, 2 Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna 2 Sonsuza dek sevgi gösterir.››