99
1RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar! 2 Keruvlar arasında tahtına oturmuş, 2 Sarsılsın yeryüzü! 2RAB Siyonda uludur, 2 Yücedir O, bütün halklara egemendir. 3Övsünler büyük, müthiş adını! 2 O kutsaldır. 4Ey adaleti seven güçlü kral, 2 Eşitliği sen sağladın, 2 Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın. 5Yüceltin Tanrımız RABbi, 2 Ayaklarının taburesi önünde tapının! 2 O kutsaldır. 6Musayla Harun Onun kâhinlerindendi, 2 Samuel de Onu adıyla çağıranlar arasındaydı. 2 RABbe seslenirlerdi, 2 O da yanıtlardı. 7Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, 2 Uydular Onun buyruklarına, 2 Kendilerine verdiği kurallara. 8Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara; 2 Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, 2 Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın. 9Tanrımız RAB'bi yüceltin, 2 Tapının O'na kutsal dağında! 2 Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.