86
1Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni, 2 Çünkü mazlum ve yoksulum. 2Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum. 2 Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu! 3Acı bana, ya Rab, 2 Çünkü gün boyu sana yakarıyorum. 4Sevindir kulunu, ya Rab, 2 Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum. 5Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab, 2 Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin. 6Kulak ver duama, ya RAB, 2 Yalvarışlarımı dikkate al! 7Sıkıntılı günümde sana yakarırım, 2 Çünkü yanıtlarsın beni. 8İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab, 2 Eşsizdir işlerin. 9Yarattığın bütün uluslar gelip 2 Sana tapınacaklar, ya Rab, 2 Adını yüceltecekler. 10Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın, 2 Tek Tanrı sensin. 11Ya RAB, yolunu bana öğret, 2 Senin gerçeğine göre yürüyeyim, 2 Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım. 12Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim, 2 Adını sonsuza dek yücelteceğim. 13Çünkü bana sevgin büyüktür, 2 Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın. 14Ey Tanrı, küstahlar bana saldırıyor, 2 Zorbalar sürüsü, sana aldırmayanlar 2 Canımı almak istiyor, 15Oysa sen, ya Rab, 2 Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen, 2 Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrısın. 16Yönel bana, acı halime, 2 Kuluna kendi gücünü ver, 2 Kurtar hizmetçinin oğlunu. 17İyiliğinin bir belirtisini göster bana; 2 Benden nefret edenler görüp utansın; 2 Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin, 2 Beni avuttun.