82
1Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda, 2 Yargısını açıklıyor ilahların ortasında: 2‹‹Ne zamana dek haksız karar verecek, 2 Kötüleri kayıracaksınız? |iSela 3Zayıfın, öksüzün davasını savunun, 2 Mazlumun, yoksulun hakkını arayın. 4Zayıfı, düşkünü kurtarın, 2 Onları kötülerin elinden özgür kılın.›› 5Bilmiyor, anlamıyorlar, 2 Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor. 6‹‹ ‹Siz ilahlarsınız› diyorum, 2 ‹Yüceler Yücesinin oğullarısınız hepiniz!› 7Yine de insanlar gibi öleceksiniz, 2 Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!›› 8Kalk, ey Tanrı, yargıla yeryüzünü! 2 Çünkü bütün uluslar senindir.