80
1Kulak ver, ey İsrailin çobanı, 2 Ey Yusufu bir sürü gibi güden, 2 Keruvlar arasında taht kuran, 2 Saç ışığını, 2Efrayim, Benyamin, Manaşşe önünde 2 Uyandır gücünü, 2 Gel, kurtar bizi! 3Bizi eski halimize kavuştur, ey Tanrı, 2 Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım! 4Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Ne zamana dek halkının dualarına ateş püsküreceksin? 5Onlara ekmek yerine gözyaşı verdin, 2 Ölçekler dolusu gözyaşı içirdin. 6Kavga nedeni ettin bizi komşularımıza, 2 Düşmanlarımız alay ediyor bizimle. 7Bizi eski halimize kavuştur, 2 Ey Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım! 8Mısırdan bir asma çubuğu getirdin, 2 Ulusları kovup onu diktin. 9Onun için toprağı hazırladın, 2 Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı. 10Gölgesi dağları, 2 Dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. 11Sürgünleri Akdenize, 2 Filizleri Fırata dek uzandı. 12Niçin yıktın bağın duvarlarını? 2 Yoldan geçen herkes üzümünü koparıyor, 13Orman domuzları onu yoluyor, 2 Yabanıl hayvanlar onunla besleniyor. 14Ey Her Şeye Egemen Tanrı, ne olur, dön bize! 2 Göklerden bak ve gör, 2 İlgilen bu asmayla. 15İlgilen sağ elinin diktiği filizle, 2 Kendine seçtiğin oğulla! 16Asman kesilmiş, yakılmış, 2 Öfkeli bakışların yok etsin düşmanlarını! 17Elin, sağ kolun olan adamın üzerinde, 2 Kendine seçtiğin insanın üzerinde olsun! 18O zaman senden asla ayrılmayacağız; 2 Yaşam ver bize, adını analım! 19Ya RAB, ey Her Şeye Egemen Tanrı, 2 Bizi eski halimize kavuştur, 2 Yüzünün ışığıyla aydınlat, kurtulalım!