72
1Ey Tanrı, adaletini krala, 2 Doğruluğunu kral oğluna armağan et. 2Senin halkını doğrulukla, 2 Mazlum kullarını adilce yargılasın! 3Dağlar, tepeler, 2 Halka adilce gönenç getirsin! 4Mazlumlara hakkını versin, 2 Yoksulların çocuklarını kurtarsın, 2 Zalimleriyse ezsin! 5Güneş ve ay durdukça, 2 Kral kuşaklar boyunca yaşasın; metin ‹‹Kuşaklar boyunca senden korksunlar.›› 6Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, 2 Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! 7Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin, 2 Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! 8Egemenlik sürsün denizden denize, 2 Fırattan yeryüzünün ucuna dek! 9Çöl kabileleri diz çöksün önünde, 2 Düşmanları toz yalasın. 10Tarşişin ve kıyı ülkelerinin kralları 2 Ona haraç getirsin, 2 Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! 11Bütün krallar önünde yere kapansın, 2 Bütün uluslar ona kulluk etsin! 12Çünkü yardım isteyen yoksulu, 2 Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. 13Yoksula, düşküne acır, 2 Düşkünlerin canını kurtarır. 14Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, 2 Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. 15Yaşasın kral! 2 Ona Saba altını versinler; 2 Durmadan dua etsinler onun için, 2 Gün boyu onu övsünler! 16Ülkede bol buğday olsun, 2 Dağ başlarında dalgalansın! 2 Başakları Lübnan gibi verimli olsun, 2 Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! 17Kralın adı sonsuza dek yaşasın, 2 Güneş durdukça adı var olsun, 2 Onun aracılığıyla insanlar kutsansın, 2 Bütün uluslar ‹‹Ne mutlu ona›› desin! 18RAB Tanrıya, İsrailin Tanrısına övgüler olsun, 2 Harikalar yaratan yalnız Odur. 19Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun, 2 Bütün yeryüzü Onun yüceliğiyle dolsun! 2 Amin! Amin! 20İşay oğlu Davut'un duaları burada bitiyor.