68
1Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, 2 Kaçsın önünden Ondan nefret edenler! 2Dağıtsın onları dağılan duman gibi; 2 Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi 2 Yok olsun kötüler Tanrının önünde! 3Ancak doğrular sevinsin, 2 Bayram etsinler Tanrının önünde, 2 Neşeyle coşsunlar. 4Tanrıya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, 2 Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın; 2 Onun adı RABdir, bayram edin önünde! ‹‹Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun››. 5Kutsal konutundaki Tanrı, 2 Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur. 6Tanrı kimsesizlere ev verir, 2 Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, 2 Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur. 7Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, 2 Çölde yürüdüğünde, |iSela 8Yer sarsıldı, 2 Göklerden yağmur boşandı Tanrının önünde, 2 Sina Dağı sarsıldı 2 Tanrının, İsrailin Tanrısının önünde. 9Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, 2 Canlandırdın yorgun düşen yurdunu. 10Halkın oraya yerleşti, 2 İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı. 11Rab buyruk verdi, 2 Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi: 12‹‹Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! 2 Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor. 13Ağılların arasında uyurken, 2 Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı 2 Bir güvercine benzersiniz.›› 14Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, 2 Sanki Salmon Dağına kar yağıyordu. 15Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! 2 Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ! 16Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz 2 Tanrının yerleşmek için seçtiği dağa? 2 Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır. 17Tanrının savaş arabaları sayısızdır, 2 Rab kutsallık içinde Sinadan geldi. 18Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, 2 İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, 2 Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı. 19Her gün yükümüzü taşıyan Rabbe, 2 Bizi kurtaran Tanrıya övgüler olsun. |iSela 20Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır, 2 Ölümden kurtarış yalnız Egemen RABbe özgüdür. 21Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, 2 Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer. 22Rab, ‹‹Onları Başandan, 2 Denizin derinliklerinden geri getireceğim›› der, 23‹‹Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, 2 Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.›› 24Ey Tanrı, senin zafer alayını, 2 Tanrımın, Kralımın kutsal yere törenle gelişini gördüler: 25Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, 2 Ortada tef çalan genç kızlar. 26‹‹Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, 2 Toplantılarınızda Tanrıya, RABbe övgüler sunun!›› 27Önde en küçük oymak Benyamin, 2 Kalabalık halinde Yahuda önderleri, 2 Zevulun ve Naftali önderleri oradalar! 28-29 Ey Tanrı, Yeruşalimdeki tapınağından göster gücünü, 2 Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. 2 Krallar sana armağanlar sunacak. 30Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, 2 Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü, 2 Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, 2 Dağıt savaştan zevk alan halkları! boğalar›› ise irili ufaklı ulusları simgelemektedir. 31Mısırdan elçiler gelecek, 2 Kûşlular ellerini Tanrıya doğru kaldırıverecek. 32Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrıya ezgiler söyleyin, 2 İlahilerle övün Rabbi, |iSela 33Göklere, kadim göklere binmiş olanı. 2 İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor! 34Tanrının gücünü tanıyın; 2 Onun yüceliği İsrailin üzerinde, 2 Gücü göklerdedir. 35Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! 2 İsrail'in Tanrısı'na, 2 Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!