62
1Canım yalnız Tanrıda huzur bulur, 2 Kurtuluşum Ondan gelir. 2Tek kayam, kurtuluşum, 2 Kalem Odur, asla sarsılmam. 3Birini ezmek için daha ne vakte kadar 2 Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, 2 Eğri bir duvara, 2 Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi? 4Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. 2 Yalandan zevk alırlar. 2 Ağızlarıyla hayırdua ederken, 2 İçlerinden lanet okurlar. |iSela 5Ey canım, yalnız Tanrıda huzur bul, 2 Çünkü umudum Ondadır. 6Tek kayam, kurtuluşum, 2 Kalem Odur, sarsılmam. 7Kurtuluşum ve onurum Tanrıya bağlıdır, 2 Güçlü kayam, sığınağım Odur. 8Ey halkım, her zaman Ona güven, 2 İçini dök Ona, 2 Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela 9Sıradan insan ancak bir soluk, 2 Soylu insansa bir yalandır. 2 Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir. 10Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; 2 Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın. 11Tanrı bir şey söyledi, 2 Ben iki şey duydum: 2 Güç Tanrınındır, 12Sevgi de senin, ya Rab! 2 Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.