60
1Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı, 2 Öfkelendin; eski halimize döndür bizi! 2Salladın yeri, yarıklar açtın; 2 Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor. 3Halkına sıkıntı çektirdin, 2 Sersemletici bir şarap içirdin bize. 4Sancak verdin senden korkanlara, 2 Okçulara karşı açsınlar diye. |iSela 5Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, 2 Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye! 6Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: 2 ‹‹Şekemi sevinçle bölüştürecek, 2 Sukkot Vadisini ölçeceğim. 7Gilat benimdir, Manaşşe de benim, 2 Efrayim miğferim, 2 Yahuda asam. 8Moav yıkanma leğenim, 2 Edomun üzerine çarığımı fırlatacağım, 2 Filiste zaferle haykıracağım.›› fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu. 9Kim beni surlu kente götürecek? 2 Kim bana Edoma kadar yol gösterecek? 10Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? 2 Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık? 11Yardım et bize düşmana karşı, 2 Çünkü boştur insan yardımı. 12Tanrı'yla zafer kazanırız, 2 O çiğner düşmanlarımızı.