44
1Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, 2 Atalarımız anlattı bize, 2 Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde. 2Elinle ulusları kovdun, 2 Ama atalarımıza yer verdin; 2 Halkları kırdın, 2 Ama atalarımızın yayılmasını sağladın. 3Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, 2 Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. 2 Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; 2 Çünkü sen onları sevdin. 4Ey Tanrı, kralım sensin, 2 Buyruk ver de Yakup soyu kazansın! 5Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, 2 Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz. 6Çünkü ben yayıma güvenmem, 2 Kılıcım da beni kurtarmaz; 7Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, 2 Bizden nefret edenleri utanca boğan. 8Her gün Tanrıyla övünür, 2 Sonsuza dek adına şükran sunarız. |iSela 9Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, 2 Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun. 10Düşman karşısında bizi gerilettin, 2 Bizden tiksinenler bizi soydu. 11Kasaplık koyuna çevirdin bizi, 2 Ulusların arasına dağıttın. 12Yok pahasına sattın halkını, 2 Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan. 13Bizi komşularımızın yüzkarası, 2 Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin. 14Ulusların diline düşürdün bizi, 2 Gülüyor halklar halimize. 15Rezilliğim gün boyu karşımda, 2 Utancımdan yerin dibine geçtim 16Hakaret ve sövgü duya duya, 2 Öç almak isteyen düşman karşısında. 17Bütün bunlar başımıza geldi, 2 Yine de seni unutmadık, 2 Antlaşmana ihanet etmedik, 18Döneklik etmedik, 2 Adımlarımız senin yolundan sapmadı. 19Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin, 2 Üstümüzü koyu karanlıkla örttün. 20Eğer Tanrımızın adını unutsaydık, 2 Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık, 21Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? 2 Çünkü O yürekteki gizleri bilir. 22Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, 2 Kasaplık koyun sayılıyoruz. 23Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun? 2 Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi! 24Niçin yüzünü gizliyorsun? 2 Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun? 25Çünkü yere serildik, 2 Bedenimiz toprağa yapıştı. 26Kalk, yardım et bize! 2 Kurtar bizi sevgin uğruna!