31
1Ya RAB, sana sığınıyorum. 2 Utandırma beni hiçbir zaman! 2 Adaletinle kurtar beni! 2Kulak ver bana, 2 Çabuk yetiş, kurtar beni; 2 Bir kaya ol bana sığınmam için, 2 Güçlü bir kale ol kurtulmam için! 3Madem kayam ve kalem sensin, 2 Öncülük et, yol göster bana 2 Kendi adın uğruna. 4Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni, 2 Çünkü sığınağım sensin. 5Ruhumu ellerine bırakıyorum, 2 Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni. 6Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim, 2 RABbe güvenirim ben. 7Sadakatinden ötürü sevinip coşacağım, 2 Çünkü düşkün halimi görüyor, 2 Çektiğim sıkıntıları biliyorsun, 8Beni düşman eline düşürmedin, 2 Bastığım yerleri genişlettin. 9Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım, 2 Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor. 10Ömrüm acıyla, 2 Yıllarım iniltiyle tükeniyor, 2 Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor, 2 Kemiklerim eriyor. 11Düşmanlarım yüzünden rezil oldum, 2 Özellikle komşularıma. 2 Tanıdıklarıma dehşet salar oldum; 2 Beni sokakta görenler benden kaçar oldu. 12Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum, 2 Kırılmış bir çömleğe döndüm. 13Birçoğunun fısıldaştığını duyuyorum, 2 Her yer dehşet içinde, 2 Bana karşı anlaştılar, 2 Canımı almak için düzen kurdular. 14Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, 2 ‹‹Tanrım sensin!›› diyorum. 15Hayatım senin elinde, 2 Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, 2 Ardıma düşenlerden. 16Yüzün kulunu aydınlatsın, 2 Sevgi göster, kurtar beni! 17Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum; 2 Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin. 18Sussun o yalancı dudaklar; 2 Doğru insana karşı 2 Gururla, tepeden bakarak, 2 Küçümseyerek konuşan dudaklar. 19İyiliğin ne büyüktür, ya RAB, 2 Onu senden korkanlar için saklarsın, 2 Herkesin gözü önünde, 2 Sana sığınanlara iyi davranırsın. 20İnsanların düzenlerine karşı, 2 Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin; 2 Saldırgan dillere karşı 2 Onları çardağında gizlersin. 21RABbe övgüler olsun, 2 Kuşatılmış bir kentte 2 Sevgisini bana harika biçimde gösterdi. 22Telaş içinde demiştim ki, 2 ‹‹Huzurundan atıldım!›› 2 Ama yardıma çağırınca seni, 2 Yalvarışımı işittin. 23RABbi sevin, ey Onun sadık kulları! 2 RAB kendisine bağlı olanları korur, 2 Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir. 24Ey RAB'be umut bağlayanlar, 2 Güçlü ve yürekli olun!