135
1-2 RABbe övgüler sunun! 2 RABbin adına övgüler sunun, 2 Ey RABbin kulları! 2 Ey sizler, RABbin Tapınağında, 2 Tanrımızın Tapınağının avlularında hizmet edenler, 2 Övgüler sunun! 3RABbe övgüler sunun, 2 Çünkü RAB iyidir. 2 Adını ilahilerle övün, 2 Çünkü hoştur bu. 4RAB kendine Yakup soyunu, 2 Öz halkı olarak İsraili seçti. 5Biliyorum, RAB büyüktür, 2 Rabbimiz bütün ilahlardan üstündür. 6RAB ne isterse yapar, 2 Göklerde, yeryüzünde, 2 Denizlerde, bütün derinliklerde. 7Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir, 2 Yağmur için şimşek çaktırır, 2 Ambarlarından rüzgar estirir. 8İnsanlardan hayvanlara dek 2 Mısırda ilk doğanları öldürdü. 9Ey Mısır, senin orta yerinde, 2 Firavunla bütün görevlilerine 2 Belirtiler, şaşılası işler gösterdi. 10Birçok ulusu bozguna uğrattı, 2 Güçlü kralları öldürdü: 11Amorlu kral Sihonu, 2 Başan Kralı Ogu, 2 Bütün Kenan krallarını. 12Topraklarını mülk, 2 Evet, mülk olarak halkı İsraile verdi. 13Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek, 2 Bütün kuşaklar seni anacak. 14RAB halkını haklı çıkarır, 2 Kullarına acır. 15Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış, 2 İnsan elinin eseridir. 16Ağızları var, konuşmazlar, 2 Gözleri var, görmezler, 17Kulakları var, duymazlar, 2 Soluk alıp vermezler. 18Onları yapan, onlara güvenen herkes 2 Onlar gibi olacak! 19Ey İsrail halkı, RABbe övgüler sun! 2 Ey Harun soyu, RABbe övgüler sun! 20Ey Levi soyu, RABbe övgüler sun! 2 RABbe övgüler sunun, ey RABden korkanlar! 21Yeruşalim'de oturan RAB'be 2 Siyon'dan övgüler sunulsun! RAB'be övgüler sunun!