130
1Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB, 2Sesimi işit, ya Rab, 2 Yalvarışıma iyi kulak ver! 3Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, 2 Kim ayakta kalabilir, ya Rab? 4Ama sen bağışlayıcısın, 2 Öyle ki senden korkulsun. 5RABbi gözlüyorum, 2 Canım RABbi gözlüyor, 2 Umut bağlıyorum Onun sözüne. 6Sabahı gözleyenlerden, 2 Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, 2 Canım Rabbi gözlüyor. 7Ey İsrail, RABbe umut bağla! 2 Çünkü RABde sevgi, 2 Tam kurtuluş vardır. 8İsrail'i bütün suçlarından 2 Fidyeyle O kurtaracaktır.