124
1RAB bizden yana olmasaydı, 2 Desin şimdi İsrail: 2RAB bizden yana olmasaydı, 2 İnsanlar bize saldırdığında, 3Diri diri yutarlardı bizi, 2 Öfkeleri bize karşı alevlenince. 4Sular silip süpürürdü bizleri, 2 Seller geçerdi üzerimizden. 5Kabaran sular 2 Aşardı başımızdan. 6Övgüler olsun 2 Bizi onların ağzına yem etmeyen RABbe! 7Bir kuş gibi 2 Kurtuldu canımız avcının tuzağından, 2 Kırıldı tuzak, kurtulduk. 8Yeri göğü yaratan 2 RAB'bin adı yardımcımızdır.