122
1Bana: ‹‹RABbin evine gidelim›› dendikçe 2 Sevinirim. 2Ayaklarımız senin kapılarında, 2 Ey Yeruşalim! 3Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir 2 Yeruşalim! 4Oymaklar çıkar oraya, RABbin oymakları, 2 İsraile verilen öğüt uyarınca, 2 RABbin adına şükretmek için. 5Çünkü orada yargı tahtları, 2 Davut soyunun tahtları kurulmuştur. 6Esenlik dileyin Yeruşalime: 2 ‹‹Huzur bulsun seni sevenler! 7Surlarına esenlik, 2 Saraylarına huzur egemen olsun!›› 8Kardeşlerim, dostlarım için, 2 ‹‹Esenlik olsun sana!›› derim. 9Tanrımız RAB'bin evi için 2 İyilik dilerim sana.