112
1Övgüler sunun RABbe! Ne mutlu RABden korkan insana, 2 Onun buyruklarından büyük zevk alana! 2Soyu yeryüzünde güç kazanacak, 2 Doğruların kuşağı kutsanacak. 3Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, 2 Sonsuza dek sürer doğruluğu. 4Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, 2 Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için. 5Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, 2 İşlerini adaletle yürüten insana! 6Asla sarsılmaz, 2 Sonsuza dek anılır doğru insan. 7Kötü haberden korkmaz, 2 Yüreği sarsılmaz, RABbe güvenir. 8Gözü pektir, korku nedir bilmez, 2 Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür. 9Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; 2 Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, 2 Gücü ve saygınlığı artar. 10Kötü kişi bunu görünce kudurur, 2 Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. 2 Kötülerin dileği boşa çıkar.