4
1Çocuklarım, babanızın uyarılarına kulak verin. 2 Dikkat edin ki anlayışlı olasınız. 2Çünkü size iyi ders veriyorum, 2 Ayrılmayın öğrettiğimden. 3Ben bir çocukken babamın evinde, 2 Annemin körpecik tek yavrusuyken, 4Babam bana şunu öğretti: 2 ‹‹Söylediklerime yürekten sarıl, 2 Buyruklarımı yerine getir ki yaşayasın. 5Bilgeliği ve aklı sahiplen, 2 Söylediklerimi unutma, onlardan sapma. 6Bilgelikten ayrılma, o seni korur. 2 Sev onu, seni gözetir. 7Bilgeliğe ilk adım onu sahiplenmektir. 2 Bütün servetine mal olsa da akla sahip çık. 8Onu el üstünde tut, o da seni yüceltecek, 2 Ona sarılırsan seni onurlandıracak. 9Başına zarif bir çelenk, 2 Görkemli bir taç giydirecektir.›› 10Dinle oğlum, sözlerimi benimse ki, 2 Uzasın ömrün. 11Seni bilgelik yolunda eğitir, 2 Doğru yollara yöneltirim. 12Ayakların takılmadan yürür, 2 Sürçmeden koşarsın. 13Aldığın terbiyeye sarıl, bırakma, 2 Onu uygula, çünkü odur yaşamın. 14Kötülerin yoluna ayak basma, 2 Yürüme alçakların yolunda, 15O yoldan sakın, yakınından bile geçme, 2 Yönünü değiştirip geç. 16Çünkü kötülük etmedikçe uyuyamaz onlar, 2 Uykuları kaçar saptırmadıkça birilerini. 17Yedikleri ekmek kötülük, 2 İçtikleri şarap zorbalık ürünüdür. 18Oysa doğruların yolu şafak ışığı gibidir, 2 Giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir. 19Kötülerin yoluysa zifiri karanlık gibidir, 2 Neden tökezlediklerini bilmezler. 20Oğlum, sözlerime dikkat et, 2 Dediklerime kulak ver. 21Aklından çıkmasın bunlar, 2 Onları yüreğinde sakla. 22Çünkü onları bulan için yaşam, 2 Bedeni için şifadır bunlar. 23Her şeyden önce de yüreğini koru, 2 Çünkü yaşam ondan kaynaklanır. 24Yalan çıkmasın ağzından, 2 Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden. 25Gözlerin hep ileriye baksın, 2 Dosdoğru önüne! 26Gideceğin yolu düzle, 2 O zaman bütün işlerin sağlam olur. 27Sapma sağa sola, 2 Ayağını kötülükten uzak tut.