31
1Massa Kralı Lemuelin sözleri, 2 Annesinin ona öğrettikleri: 2‹‹Oğlum, rahmimin ürünü, ne diyeyim? 2 Adaklarımın yanıtı oğlum, ne diyeyim? 3Gücünü kadınlara, 2 Gençliğini kralları mahvedenlere kaptırma! 4‹‹Şarap içmek krallara yakışmaz, ey Lemuel, 2 Krallara yakışmaz! 2 İçkiyi özlemek hükümdarlara yaraşmaz. 5Çünkü içince kuralları unutur, 2 Mazlumun hakkını yerler. 6İçkiyi çaresize, 2 Şarabı kaygı çekene verin. 7İçsin ki yoksulluğunu unutsun, 2 Artık sefaletini anmasın. 8Ağzını hakkını savunamayan için, 2 Kimsesizin davasını gütmek için aç. 9Ağzını aç ve adaletle yargıla, 2 Mazlumun, yoksulun hakkını savun.›› 10Erdemli kadını kim bulabilir? 2 Onun değeri mücevherden çok üstündür. sırayla İbranice alfabenin değişik bir harfiyle başlar. 11Kocası ona yürekten güvenir 2 Ve kazancı eksilmez. 12Kadın ona kötülükle değil, 2 Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir. 13Yün, keten bulur, 2 Zevkle elleriyle işler. 14Ticaret gemileri gibidir, 2 Yiyeceğini uzaktan getirir. 15Gün ağarmadan kalkar, 2 Ev halkına yiyecek, hizmetçilerine paylarını verir. 16Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır, 2 El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker. 17Giyinip kollarını sıvar, 2 Canla başla çalışır. 18Ticaretinin kârlı olduğunu bilir, 2 Çırası gece boyunca yanar. 19Eliyle örekeyi tutar, 2 Avucunda iği tutar. 20Mazluma kollarını açar, 2 Yoksula elini uzatır. 21Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, 2 Çünkü hepsinin iki katfü giysisi vardır. 22Yatak örtüleri dokur, 2 Kendi giysileri ince mor ketendendir. 23Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, 2 Kent kurulunda iyi tanınır. 24Kadın diktiği keten giysilerle 2 Ördüğü kuşakları tüccara satar. 25Güç ve onurla kuşanmıştır, 2 Geleceğe güvenle bakar. 26Ağzından bilgelik akar, 2 Dili iyilik öğütler. 27Ev halkının işlerini yönetir, 2 Tembellik nedir bilmez. 28Çocukları önünde ayağa kalkıp onu kutlar, 2 Kocası onu över. 29‹‹Soylu işler yapan çok kadın var, 2 Ama sen hepsinden üstünsün›› der. 30Çekicilik aldatıcı, güzellik boştur; 2 Ama RABbe saygılı kadın övülmeye layıktır. 31Ellerinin hak ettiğini verin kendisine, 2 Yaptıkları için kent kurulunda övülsün.