24
1Kötülere imrenme, 2 Onlarla birlikte olmayı isteme. 2Çünkü yürekleri zorbalık tasarlar, 2 Dudakları belalardan söz eder. 3Ev bilgelikle yapılır, 2 Akılla pekiştirilir. 4Bilgi sayesinde odaları 2 Her türlü değerli, güzel eşyayla dolar. 5Bilgelik güçten, 2 Bilgi kaba kuvvetten üstündür. üstündür›› (bkz. Septuaginta), Masoretik metin ‹‹Bilge güçlü olur, bilgi sahibi gücünü artırır.›› 6Savaşmak için yöntem, 2 Zafer kazanmak için birçok danışman gerekli. 7Ahmak için bilgelik ulaşılamayacak kadar yüksektir, 2 Kent kurulunda ağzını açamaz. 8Kötülük tasarlayan kişi 2 Düzenbaz olarak bilinecektir. 9Ahmakça tasarılar günahtır, 2 Alaycı kişiden herkes iğrenir. 10Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen, 2 Gücün kıt demektir. 11Ölüm tehlikesi içinde olanları kurtar, 2 Ölmek üzere olanları esirge. 12‹‹İşte bunu bilmiyordum›› desen de, 2 İnsanın yüreğindekini bilen sezmez mi? 2 Senin canını koruyan anlamaz mı? 2 Ödetmez mi herkese yaptığını? 13Oğlum, bal ye, çünkü iyidir, 2 Süzme bal damağa tatlı gelir. 14Bilgelik de canın için öyledir, bilmiş ol. 2 Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur 2 Ve umudun boşa çıkmaz. 15Ey kötü adam, doğru kişinin evine karşı pusuya yatma, 2 Konutunu yıkmaya kalkma. 16Çünkü doğru kişi yedi kez düşse yine kalkar, 2 Ama kötüler felakette yıkılır. 17Düşmanın düşüşüne keyiflenme, 2 Sendelemesine sevinme. 18Yoksa RAB görür ve hoşnut kalmaz 2 Ve düşmanına duyduğu öfke yatışır. 19Kötülük edenlere kızıp üzülme, 2 Onlara özenme. 20Çünkü kötülerin geleceği yok, 2 Çırası sönecek onların. 21Oğlum, RABbe ve krala saygı göster, 2 Onlara başkaldıranlarla arkadaşlık etme. 22Çünkü onlar ansızın felakete uğrar, 2 İnsanın başına ne belalar getireceklerini kim bilir? 23Şunlar da bilgelerin sözleridir: 2 Yargılarken yan tutmak iyi değildir. 24Kötüye, ‹‹Suçsuzsun›› diyen yargıcı 2 Halklar lanetler, uluslar kınar. 25Ne mutlu suçluyu mahkûm edene! 2 Herkes onu candan kutlar. 26Dürüst yanıt 2 Gerçek dostluğun işaretidir. ‹‹Dürüst yanıt veren dudakları öper.›› 27İlkin dışardaki işini bitirip tarlanı hazırla, 2 Ondan sonra evini yap. 28Başkalarına karşı nedensiz tanıklık etme 2 Ve dudaklarınla aldatma. 29‹‹Bana yaptığını ben de ona yapacağım, 2 Ödeteceğim bana yaptığını›› deme. 30Tembelin tarlasından, 2 Sağduyudan yoksun kişinin bağından geçtiğimde 31Her yanı dikenlerin, otların 2 Kapladığını gördüm; 2 Taş duvar da yıkılmıştı. 32Gördüklerimi derin derin düşündüm, 2 Seyrettiklerimden ibret aldım. 33‹‹Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, 2 Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım›› demeye kalmadan, 34Yokluk bir haydut gibi, 2 Yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine.