10
1RAB Musaya şöyle dedi: 2‹‹Dövme gümüşten iki borazan yapacaksın; bunları topluluğu çağırmak ve halkın yola çıkması için kullanacaksın. 3İki borazan birden çalınınca, bütün topluluk senin yanında, Buluşma Çadırının girişi önünde toplanacak. 4Yalnız biri çalınırsa, önderler, İsrailin oymak başları senin yanında toplanacak. 5Borazan kısa çalınınca, doğuda konaklayanlar yola çıkacak. 6İkinci kez kısa çalınınca da güneyde konaklayanlar yola çıkacak. Borazanın kısa çalınması oymakların yola çıkması için bir işarettir. 7Topluluğu toplamak için de borazan çaldırt, ama kısa olmasın. 8‹‹Borazanları kâhin olan Harunoğulları çalacak. Borazan çalınması sizler ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir kural olacak. 9Sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda, borazan çalın. O zaman Tanrınız RAB sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak. 10Sevinçli olduğunuz günler -kutladığınız bayramlar ve Yeni Ay Törenlerinde- yakmalık sunular ve esenlik kurbanları üzerine borazan çalacaksınız. Böylelikle Tanrınızın önünde anımsanmış olacaksınız. Ben Tanrınız RABbim.›› 11İkinci yılın ikinci ayının yirminci günü bulut Levha Sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalktı. 12İsrailliler de Sina Çölünden göç etmeye başladılar. Bulut Paran Çölünde durdu. 13Bu, RABbin Musa aracılığıyla verdiği buyruk uyarınca ilk göç edişleriydi. 14Önce Yahuda sancağı bölükleriyle yola çıktı. Yahuda bölüğüne Amminadav oğlu Nahşon komuta ediyordu. 15İssakar oymağının bölüğüne Suar oğlu Netanel, 16Zevulun oymağının bölüğüne de Helon oğlu Eliav komuta ediyordu. 17Konut yere indirilince, onu taşıyan Gerşonoğullarıyla Merarioğulları yola koyuldular. 18Sonra Ruben sancağı bölükleriyle yola çıktı. Ruben bölüğüne Şedeur oğlu Elisur komuta ediyordu. 19Şimon oymağının bölüğüne Surişadday oğlu Şelumiel, 20Gad oymağının bölüğüne de Deuel oğlu Elyasaf komuta ediyordu. 21Kehatlılar kutsal eşyaları taşıyarak yola koyuldular. Bunlar varmadan konut kurulmuş olurdu. 22Efrayim sancağı bölükleriyle yola çıktı. Efrayim bölüğüne Ammihut oğlu Elişama komuta ediyordu. 23Manaşşe oymağının bölüğüne Pedahsur oğlu Gamliel, 24Benyamin oymağının bölüğüne de Gidoni oğlu Avidan komuta ediyordu. 25En sonunda Dan sancağı ordunun artçı kolu olan bölükleriyle yola çıktı. Dan bölüğüne Ammişadday oğlu Ahiezer komuta ediyordu. 26Aşer oymağının bölüğüne Okran oğlu Pagiel, 27Naftali oymağının bölüğüne de Enan oğlu Ahira komuta ediyordu. 28Yola koyulduklarında İsrailli bölüklerin yürüyüş düzeni böyleydi. 29Musa, kayınbabası Midyanlı Reuel oğlu Hovava, ‹‹RABbin, ‹Size vereceğim› dediği yere gidiyoruz›› dedi, ‹‹Bizimle gel, sana iyi davranırız. Çünkü RAB İsraile iyilik edeceğine söz verdi.›› 30Hovav, ‹‹Gelmem›› diye yanıtladı, ‹‹Ülkeme, akrabalarımın yanına döneceğim.›› 31Musa, ‹‹Lütfen bizi bırakma›› diye üsteledi, ‹‹Çünkü çölde konaklayacağımız yerleri sen biliyorsun. Sen bize göz olabilirsin. 32Bizimle gelirsen, RABbin yapacağı bütün iyilikleri seninle paylaşırız.›› 33RABbin Dağından ayrılıp üç günlük yol aldılar. Konaklayacakları yeri bulmaları için RABbin Antlaşma Sandığı üç gün boyunca önleri sıra gitti. 34Konakladıkları yerden ayrıldıklarında da RABbin bulutu gündüzün onların üzerinde duruyordu. 35Sandık yola çıkınca Musa, ‹‹Ya RAB, kalk! Düşmanların dağılsın, Senden nefret edenler önünden kaçsın!›› diyordu. 36Sandık konaklayınca da, ‹‹Ya RAB, binlerce, on binlerce İsrailli'ye dön!›› diyordu.