5
1‹‹Haydi çağır, seni yanıtlayan çıkacak mı? 2 Meleklerin hangisine yöneleceksin? 2Aptalı üzüntü öldürür, 2 Budalayı kıskançlık bitirir. 3Ben aptalın kök saldığını görünce, 2 Hemen yurduna lanet ettim. 4Çocukları güvenlikten uzak, 2 Mahkeme kapısında ezilir, 2 Savunan çıkmaz. 5Ürününü açlar yer, 2 Dikenler arasındakini bile toplarlar; 2 Mallarını susamışlar yutmak ister. ‹‹Tuzak››. 6Çünkü dert topraktan çıkmaz, 2 Sıkıntı yerden bitmez. 7Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi 2 Sıkıntı çekmek için doğar insan. 8‹‹Oysa ben Tanrıya yönelir, 2 Davamı Ona bırakırdım. 9Anlayamadığımız büyük işler, 2 Sayısız şaşılası işler yapan Odur. 10Yeryüzüne yağmur yağdırır, 2 Tarlalara sular gönderir. 11Düşkünleri yükseltir, 2 Yaslıları esenliğe çıkarır. 12Kurnazların oyununu bozar, 2 Düzenlerini gerçekleştiremesinler diye. 13Bilgeleri kurnazlıklarında yakalar, 2 Düzenbazların oyunu son bulur. 14Gündüz karanlığa toslar, 2 Öğlen, geceymiş gibi el yordamıyla ararlar. 15Yoksulu onların kılıç gibi ağzından 2 Ve güçlünün elinden O kurtarır. 16Yoksul umutlanır, 2 Haksızlık ağzını kapar. 17‹‹İşte, ne mutlu Tanrının eğittiği insana! 2 Bu yüzden Her Şeye Gücü Yetenin yola getirişini küçümseme. 18Çünkü O hem yaralar hem sarar, 2 O incitir, ama elleri sağaltır. 19Altı kez sıkıntıya düşsen seni kurtarır, 2 Yedinci kez de sana zarar vermez. 20Kıtlıkta ölümden, 2 Savaşta kılıçtan seni O koruyacak. 21Kamçılayan dillerden uzak kalacak, 2 Yıkım gelince korkmayacaksın. 22Yıkıma, açlığa gülüp geçecek, 2 Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin. 23Çünkü tarladaki taşlarla anlaşacaksın, 2 Yabanıl hayvanlar seninle barışacak. 24Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek, 2 Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın. 25Çocuklarının çoğalacağını bileceksin, 2 Soyun ot gibi bitecek. 26Zamanında toplanan demetler gibi, 2 Mezara dinç gireceksin. 27‹‹İşte araştırdık, doğrudur, 2 Onun için bunu dinle ve belle.››