33
1‹‹Ama şimdi lütfen sözümü dinle, Eyüp, 2 Söyleyeceğim her şeye kulak ver. 2Ağzımı açtım açacağım, 2 Söyleyeceklerim dilimin ucunda. 3Sözlerim temiz bir yürekten çıkıyor, 2 Dudaklarım bildiklerini içtenlikle söylüyor. 4Beni Tanrının Ruhu yarattı, 2 Her Şeye Gücü Yetenin soluğu yaşam veriyor bana. 5Elinden gelirse beni yanıtla, 2 Kendini hazırla, karşımda dur. 6Tanrının önünde ben de tıpkı senin gibiyim, 2 Ben de balçıktan yaratıldım. 7Onun için dehşetim seni yıldırmasın, 2 Baskım sana ağır gelmesin. 8‹‹Sesin hâlâ kulaklarımda, 2 Şöyle demiştin: 9‹Ben kusursuz ve günahsızım, 2 Temiz ve suçsuzum. 10Yine de Tanrı bana karşı bahane arıyor, 2 Beni düşman görüyor. 11Ayaklarımı tomruğa vuruyor, 2 Yollarımı gözetliyor.› 12‹‹Ama sana şunu söyleyeyim, 2 Bu konuda haksızsın. 2 Çünkü Tanrı insandan büyüktür. 13İnsanın hiçbir sözünü yanıtlamıyor diye 2 Niçin Onunla çekişiyorsun? 14Çünkü insan anlamasa da, 2 Tanrı şu ya da bu yolla konuşur. 15Rüyada, geceleyin görümde, 2 İnsanları ağır uyku basınca, 2 Yatakta yatarlarken, 16Kulaklarına konuşur, 2 Uyarısıyla onları korkutur; 17Onları yaptıkları kötülükten döndürmek, 2 Gururdan uzak tutmak, 18Canlarını çukurdan, 2 Hayatlarını ölümden kurtarmak için. 19İnsan yatağında acılarla, 2 Kemiklerinde dinmez sızılarla yola getirilir. 20Öyle ki, içi yemek kaldırmaz, 2 En lezzetli yiyecekten tiksinir. 21Eti erir, görünmez olur, 2 Gözükmeyen kemikleri ortaya çıkar. 22Canı çukura, 2 Hayatı ölüm meleklerine yaklaşır. 23‹‹Yine de insana doğruyu bildirmek için 2 Yanında bir melek, bin melekten biri 2 Arabulucu olarak bulunursa, 24Ona lütfeder de, 2 ‹Onu ölüm çukuruna inmekten kurtar, 2 Ben fidyeyi buldum› derse, 25Eti çocuk eti gibi yenilenir, 2 Gençlik günlerine döner. 26Dua ettiğinde Tanrı ondan hoşnut kalır, 2 O da Tanrının yüzünü görüp sevinir. 2 Tanrı onun durumunu düzeltir. 27Sonra insanların önünde türkü çağırır: 2 ‹Günah işleyip doğru yoldan saptım, 2 Ama Tanrı hak ettiğim cezayı vermedi bana, 28Canımı çukura inmekten O kurtardı, 2 Işığı görmek için yaşayacağım.› 29-30 ‹‹İşte, insanın canını çukurdan çıkarmak, 2 Onu yaşam ışığıyla aydınlatmak için 2 Tanrı bütün bunları iki kez, 2 Hatta üç kez yapar. 31‹‹İyi dinle, Eyüp, kulak ver, 2 Sen sus, ben konuşacağım. 32Söyleyeceğin bir şey varsa söyle, 2 Çünkü seni haklı çıkarmak isterim. 33Yoksa, beni dinle, 2 Sus da sana bilgelik öğreteyim.››