23
1Eyüp şöyle yanıtladı: 2‹‹Bugün de acı acı yakınacağım, 2 İniltime karşın Tanrının üzerimdeki eli ağırdır. 3Keşke Onu nerede bulacağımı bilseydim, 2 Tahtına varabilseydim! 4Davamı önünde dile getirir, 2 Kanıtlarımı art arda sıralardım. 5Bana vereceği yanıtı öğrenir, 2 Ne diyeceğini anlardım. 6Eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? 2 Hayır, yalnızca dinlerdi beni. 7Haklı kişi davasını oraya, Onun önüne getirebilirdi, 2 Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum. 8‹‹Doğuya gitsem orada değil, 2 Batıya gitsem Onu bulamıyorum. 9Kuzeyde iş görse Onu seçemiyorum, 2 Güneye dönse Onu göremiyorum. 10Ama O tuttuğum yolu biliyor, 2 Beni sınadığında altın gibi çıkacağım. 11Adımlarını yakından izledim, 2 Sapmadan yolunu tuttum. 12Ağzından çıkan buyruklardan ayrılmadım, 2 Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim. 13‹‹O tek başınadır, kim Onu caydırabilir? 2 Canı ne isterse onu yapar. 14Benimle ilgili kararını yerine getirir, 2 Daha nice tasarısı vardır. 15Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda, 2 Düşündükçe korkarım Ondan. 16Tanrı cesaretimi kırdı, 2 Her Şeye Gücü Yeten beni yıldırdı. 17Karanlık beni susturamadı, 2 Yüzümü örten koyu karanlık.