40
1RAB Musaya şöyle dedi: 2‹‹Konutu, yani Buluşma Çadırını birinci ayın ilk günü kur. 3Levha Sandığını oraya getirip perdeyle gizle. 4Masayı içeri getir, gereken her şeyi üzerine diz. Kandilliği getirip kandillerini yak. 5Altın buhur sunağını Levha Sandığının önüne koy, konutun giriş bölümüne perdesini tak. 6Yakmalık sunu sunağını konutun -Buluşma Çadırının- giriş bölümüne koy. 7Kazanı çadırla sunak arasına koyup içine su doldur. 8Çadırın çevresini avluyla kapat, avlunun girişine perdesini as. 9‹‹Sonra mesh yağıyla konutu ve içindeki bütün eşyaları meshederek kutsal kıl. Böylece konutla takımları kutsal olacak. 10Yakmalık sunu sunağıyla takımlarını meshet, sunağı kutsal kıl. Sunak çok kutsal olacak. 11Kazan ve kazan ayaklığını meshederek kutsal kıl. 12‹‹Harunla oğullarını Buluşma Çadırının giriş bölümüne getirip yıka. 13Haruna kutsal giysileri giydir, bana kâhinlik etmesi için onu meshederek kutsal kıl. 14Oğullarını getirip mintanları giydir. 15Bana kâhinlik etmeleri için babaları gibi onları da meshet. Bu mesh onların kuşaklar boyu sürekli kâhin olmalarını sağlayacak.›› 16Musa her şeyi RABbin kendisine buyurduğu gibi yaptı. 17Böylece ikinci yılın birinci ayının birinci günü konut kuruldu. 18Musa konutu kurdu, tabanlarını koydu, çerçevelerini yerleştirdi, kirişlerini taktı, direklerini dikti. 19Çadırı tıpkı RABbin kendisine buyurduğu gibi konutun üzerine gerdi, çadır örtüsünü üzerine örttü. 20Antlaşma Levhalarını sandığa koydu, sandık sırıklarını taktı, Bağışlanma Kapağını sandığın üzerine yerleştirdi. 21RABbin kendisine buyurduğu gibi Levha Sandığını konuta getirdi, bölme perdesini asarak sandığı gizledi. 22Masayı Buluşma Çadırına, konutun kuzeyine, perdenin dışına koydu. 23RABbin huzurunda, RABbin kendisine buyurduğu gibi üzerine ekmekleri dizdi. 24Kandilliği Buluşma Çadırına, masanın karşısına, konutun güneyine koydu. 25RABbin kendisine buyurduğu gibi, RABbin huzurunda kandilleri yaktı. 26Altın sunağı Buluşma Çadırına, perdenin önüne koydu. 27RABbin kendisine buyurduğu gibi üzerinde güzel kokulu buhur yaktı. 28Konutun giriş bölümünün perdesini taktı. 29RABbin kendisine buyurduğu gibi yakmalık sunu sunağını Buluşma Çadırının giriş bölümüne koydu, üzerinde yakmalık sunu ve tahıl sunusu sundu. 30Kazanı Buluşma Çadırı ile sunak arasına koydu, yıkanmak için içine su doldurdu. 31Musa, Harun ve Harunun oğulları ellerini, ayaklarını orada yıkadılar. 32Ne zaman Buluşma Çadırına girip sunağa yaklaşsalar RABbin Musaya buyurduğu gibi orada yıkandılar. 33Musa konutla sunağı avluyla çevirdi. Avlunun girişine perdeyi asarak işi tamamladı. 34O zaman bulut Buluşma Çadırını kapladı ve RABbin görkemi konutu doldurdu. 35Musa Buluşma Çadırına giremedi; çünkü bulut her yeri kaplamış, RABbin görkemi konutu doldurmuştu. 36İsrailliler ancak bulut konutun üzerinden kalkınca göçerlerdi. 37Bulut durdukça yerlerinden ayrılmaz, kalkacağı günü beklerlerdi. 38Böylece bütün yolculuklarında konutun üzerinde gündüzün RAB'bin bulutu, gece de ateş İsrailliler'e yol gösterdi.