37
1Besalel Antlaşma Sandığını akasya ağacından yaptı. Boyu iki buçuk, eni ve yüksekliği birer buçuk arşındı. 2İçini de dışını da saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. 3İkisi bir yanda, ikisi öbür yanda olmak üzere sandığın dört köşesindeki ayaklara takmak için birer altın halka döktü. 4Akasya ağacından sırıklar yapıp altınla kapladı. 5Sandığın taşınması için sırıkları yanlardaki halkalara geçirdi. 6Bağışlanma Kapağını saf altından yaptı. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşındı. 7Kapağın iki kenarına dövme altından birer Keruv yaptı. 8Keruvlardan birini bir kenara, öbürünü öteki kenara koyarak kapağı tek parça halinde yaptı. 9Keruvlar yukarı doğru açık kanatlarıyla kapağı örtüyor, yüzleri birbirine dönük kapağa bakıyorlardı. 10Besalel akasya ağacından bir masa yaptı. Boyu iki, eni bir, yüksekliği bir buçuk arşındı. 11Masayı saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. 12Pervazın çevresine dört parmak eninde bir kenarlık yaparak altın pervazla çevirdi. 13Masa için dört altın halka dökerek dört ayak üzerindeki dört köşeye yerleştirdi. 14Masanın taşınması için sırıkların içinden geçeceği halkalar kenarlığa yakındı. 15Sırıkları akasya ağacından yaptı, altınla kapladı. 16Masa için saf altından tabaklar, sahanlar, dökmelik sunu testileri, tasları yaptı. 17Saf altından bir kandillik yaptı. Ayağı, gövdesi dövme altındı. Çanak, tomurcuk ve çiçek motifleri kendindendi. 18Üç kolu bir yanda, üç kolu öteki yanda olmak üzere altı kolluydu. 19Her kolda badem çiçeğini andıran üç çanak, tomurcuk ve çiçek motifi vardı. Altı kol da aynıydı. 20Kandilliğin gövdesinde badem çiçeğini andıran dört çanak, tomurcuk ve çiçek motifi bulunuyordu. 21Kandillikten yükselen ilk iki kolun, ikinci iki kolun, üçüncü iki kolun altında kendinden birer tomurcuk vardı. Toplam altı koldu. 22Tomurcukları, kolları tek parça olan kandillik saf dövme altındı. 23Kandillik için saf altından yedi kandil, fitil maşaları, tablalar yaptı. 24Bütün takımları dahil kandilliğe bir talant saf altın harcandı. 25Akasya ağacından bir buhur sunağı yaptı. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşınfö, yüksekliği iki arşındı. Boynuzları kendindendi. 26Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapladı. Çevresine altın pervaz yaptı. 27İki yandaki pervazın altına iki altın halka yaptı. Bunlar sunağın taşınması için sırıkların geçmesine yarıyordu. 28Sırıkları akasya ağacından yaparak altınla kapladı. 29Itriyatçı ustalığıyla kutsal mesh yağı ve güzel kokulu saf buhur yaptı.